Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Fejl ved køb af andelsbevis.

Spørgsmål:

ca 1. 1/2 efter overtagelse af min andelsbolig har jeg fundet ud af
at den nominelle værdi af andelsbeviset var fastsat til 1.000 for lidt, svarende til en mindre maksimal overdragelsessum på ca 70.000 kr.

Med andre ord har jeg købt andelsbeviset til ca 70.000 kr mindre end sælger maksimalt ville have kunnet opkræve for andelsbeviset.

Fejlen er opstået tilbage fra andelsforeningens start i 1975 hvor
andelshaver indskød 2.242 kr, men hvor der fejlagtigt blev udstedt et
andelsbevis lydende på nom 1.242 i stedet.

I den mellemliggende periode er lejligheden blevet solgt 4-5 med et
pålydende på 2.242 indtil foråret 2001, hvor administrator opdager
uoverensstemmelsen mellem andelsbevisets pålydende og den nominelle værdi lejligheden hidtil har været solgt til.

Administrator valgte herefter fejlagtigt at tro at andelsbevisets
pålydende var det korrekte, i stedet for at undersøge hvad der rent faktisk blev indskudt af den oprindelige andelshaver i 1975.

Administrator overbeviser herefter den andelshaver jeg købte af om at lejligheden skal overdrages med et nominelt værdi af andelsbeviset på
1.242 i stedet for som han købte lejligheden 4 år tidligere med en
nominel værdi på 2.242 kr.

Efter at jeg har gjort administrator opmærksom på fejlen, har man
meddelt at der skal udstedes et nyt andelsbevis med et pålydende på 2.242 kr.

Så langt så godt.

Problemet er at det erstatningsbevis administrator har udarbejdet, og
forsøger at få bestyrelsen til at lovliggøre ved sin underskrift, er
påført en påtegning om at jeg ved salg af andelsbeviset skal afregne 70.000 kr. til sælger.

Med andre ord forsøger administrator
at forhøje min købesum med 70.000 kr. Jeg var i god tro ved køb af boligretten og kan derfor ikke med
tilbagevirkende kraft pålægges en yderligere købesum på 70.000 kr.

Hvem siger at jeg ville have overtaget andelsbeviset hvis købesummen havde været 70.000 kr højere. Som bekendt er der ved salg af andelsboliger regler om maksimumpriser, men ikke minimum priser.

Sælger har måske/måske ikke lidt et tab på ca 70.000 kr. Mit forslag til bestyrelsen har været at der udfærdiges et påtegningsfrit
andelsbevis på 2.242 i mit navn.

Og at man derefter lader det være op til sælger at vurdere om han vil anlægge erstatningssag, og i givet fald mod hvem.

Mig som godtroende køber, der måske/måske ikke ville have betalt 70.000 kr. ekstra for boligretten.

Adminstrator for regulær sjusk, eller bestyrelsen / andelsforeningen som
sådan.

I mine øjne er der kun en sælger kan/bør anlægge erstatningsag imod med håb om at vinde nemlig administrator pga sjusk, fordi man efter godt 20 års tornerosesøvn, endelig opdager uoverensstemmelsen men ikke bruger den nødvendige tid til at finde ud af hvad der var det rigtige nom. pålydende på andelsbeviset.

Spørgsmål

Har i nogle gode råd om hvordan denne seance kan/bør løses.

Kan i henvise til afgørelser i nogenlunde tilsvarende sager.

Bestyrelsen som jeg iøvrigt selv er en del af, skal forsøge at finde ud
af, hvordan den skal forholde sig, og kan ikke støtte sig til administrator
der i lighed med mig selv må siges at være en part i sagen.

Hvis de følger mit forslag risikerer de erstatningssag fra køber, og hvis de
følger adm. forslag om at påføre mig en betalingsforpligtigelse på 70.000
kr. får de en erstatningssag med mig.

Vores svar fra

Vi er ikke i tvivl om, at I får en tvist på sagen. Vores vurdering er

helt umiddelbart, at du som køber skal efterbetale kr. 70.000 til din

sælger og at du så jo herefter kan sælge andelen videre til den rigtige

pris. Omvendt er vi ikke i tvivl om, at du som køber kan lægge sag an

mod den berigtigende part i overdragelsen, idet du vil kunne påstå bristede forudsætninger i forbindelse med dit køb omend du ikke har lidt et tab med mindre andelskronen er blevet nedsat siden dit køb. Vores anbefaling er derfor, at du tager kontakt til en advokat for at få ført din sag.|

Vi er ikke i tvivl om, at I får en tvist på sagen. Vores vurdering er

helt umiddelbart, at du som køber skal efterbetale kr. 70.000 til din

sælger og at du så jo herefter kan sælge andelen videre til den rigtige

pris. Omvendt er vi ikke i tvivl om, at du som køber kan lægge sag an

mod den berigtigende part i overdragelsen, idet du vil kunne påstå bristede forudsætninger i forbindelse med dit køb omend du ikke har lidt et tab med mindre andelskronen er blevet nedsat siden dit køb. Vores anbefaling er derfor, at du tager kontakt til en advokat for at få ført din sag.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.