Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Fejl i ventelisten

Vores administrationsselskab og vores formand laver en fejl
vedr. intern listen i vores andelsforening. De foretager et “rul” der svarer til ekstern listen, hvorved en forkert person står højere på listen end reelt.
Personen kontakter formanden der igen bekræftiger at listen er iorden. Personen ønsker at overtage lejligheden og modtager en bekræftigelse pr. post dagen efter fra Adm. selskabet. Overdragelsespapirene (kontrakten) sendes fra adm.selskabet et par dage efter til overtagende andelshaver. Ved en tilfældighed kommer dette en anden andelshaver for øre, denne kontakter vores formand der denne gang undersøger reglerne. Finder fejlen og gør den
andelshaver der skal overtage lejligheden opmærksom på dette. I
mellemtiden har den overtagende andelshaveren underskrevet, men mangler stadig vores (bestyrelsens) underskrift. Kan vi nægte andelshaveren der først har
modtaget overtagelsespapirerne retten til lejligheden og overdrage denne til den andelshaver der retmæssigt burde have haft lejligheden, hvis vores formand og administrationsselskabet ikke havde begået denne fejl.

Vores svar fra

Det er selvfølgelig en ærgerlig afvejning af, hvorvidt man vil prøve at
lade salgsaftalen gå tilbage, når en sådan fejl opstår med de problemer,
som en køber også vil have i fald denne allerede har opsagt sin
nuværende bolig. Det væsentlige må være, hvorvidt fejlen er hændelig og
hvorvidt den berørte andelshaver, som reelt skulle have lejligheden kan
acceptere dette, idet denne eventuelt bør bede om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til drøftelse af spørgsmålet – herunder med henblik på at ændre procedure, således at dette undgås fremtidigt.

Med venlig hilsen
ATB

Lars Buck-Arentsen
Partner

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.