Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fejl i valuarrapport

Ved en ekstraordinær generalforsamling i september vedtog vi en ny andelskrone. I mellemtiden har administrator indgivet en klage til Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) om rapporten lever op til alle DEs principper. DE har primo november påpeget “grove og væsentlige fejl”. Derfor har de givet vores valuar til ultimo november at udarbejde en ny rapport, der lever op til alle DEs krav. Efterfølgende har revisor udtalt, at den vedtagende andelskrone er ugyldig. Kan revisor tilsidesætte generalforsamlingens beslutning på trods af påpegede fejl? Valuaren påpeger, at handelsværdien vil forblive den samme og at det blot er formelle fejl. Samme fejl har vi fundet i den valuarrapport fra sidste generalforsamling, som revisor nu gør gældende. Hvordan kan den så gælde er vores spørgsmål? Samtidig vil bestyrelsen have en ny uvildig valuarrapport. Vi er flere, der mener, at det er spild af penge hvis den redigerede rapport lever op til kravene. Kan bestyrelsen gøres erstatningsansvarlig for at bestille en ny valuarrapport?

Vores svar fra

Hvis foreningens årsregnskab – på grund af den mangelfulde valuarvurderingen – ikke giver et retvisende billede, bør revisor tage forbehold herom i regnskabet, ligesom der formentlig bør tages forbehold for en regulering af andelskronen, når en korrekt valuarvurdering foreligger.

Hvorvidt bestyrelsen har kompetence til at bestille en ny valuarvurdering afhænger af, hvad der er besluttet på en generalforsamling herom. Hvis der ikke er taget specifikt stilling til spørgsmålet, kan bestyrelsen formentligt anmode om en alternativ vurdering uden at blive erstatningsansvarlig.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.