Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Fejl i overdragelsessummen i købekontrakt

Den 15. september 2007 skrev jeg under på en købsaftale og indbetalte den overdragelsessum, der var angivet i købsaftalen. Både sælger og hele bestyrelsen havde skrevet under. Jeg flyttede ind den 1. oktober og troede alt var i den skønneste orden. Her i midten af oktober informerede andelsboligforeningens formand mig så om, at bestyrelsen havde lavet en fejl i købekontrakten, idet de havde kommet til at skrive den gamle andelskrone ind. Nu vil bestyrelsen så have mig til at betale differencen mellem den gamle og nye andelskrone! Jeg anede ikke, at prisen i købsaftalen var forkert, og selvom jeg nu ved, at jeg kunne have fundet den rigtige pris ved at læse referatet fra sidste GF og årsregnskabet sammen, så mener jeg jo, at prisen i købsaftalen må være gældende. Efter min opfattelse er det bestyrelsen, der har klokket det. Men bestyrelsen vil have mig til at betale pengene og vil ikke giv e mig mit andelsbevis. Er det ikke en fejl, som bestyrelsen må tage på deres kappe?

Vores svar fra

Det lyder som om, at bestyrelsen har begået en fejl! Spørgsmålet skal nok afgøres på grundlag af de regler, der gælder i aftaleloven § 32, stk. 1: “Den, der har afgivet en viljeserklæring som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indeholdt end tilsigtet, er ikke bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse.

Spørgsmålet i sagen er derfor nok, om du burde have indset, at der forelå en fejltagelse, hvilket beror på de konkrete omstændigheder i forbindelse med aftalens indgåelse. Hvad har din bank eksempelvis sagt, da de gennemgik referatet og årsregnskabet?

Da der er tale om en konkret vurdering, kan jeg desværre ikke givet dig et sikkert svar og vil derfor anbefale, at du snarest muligt kontakter en advokat. Jeg hører gerne nærmere, når sagen har fundet en afklaring.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.