Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Fej og mangler i nybyg

Vores svar fra

1. _Reparation/udbedring af skader_

Ved indflytning (nyt hus) konstateredes revner i mange huse indvendigt.
Alle blev udbedret af bygmesteren, men desværre kom
flere igen efter kort tid. Bestyrelsen aftalte med bygmester at revnerne skulle
vente til 5 års syn, da husene stadig kunne sætte sig.  -Dette var vi
selvfølgelig kede af, men havde forståelse. Vi glædede os til 5 års syn
og fik besigtiget bolig og håndværkere gik i gang. Der blev boret huller
i vægge og lim indsprøjtet. Herefter skulle maler i gang, men da maleren
nåede til vort hus( som det sidste), gik bygmester konkurs.
Bestyrelsen for andelsboligforeningen mener vi selv – som andelshaver –
skal betale for maler, og vi er af den opfattelse det må være
foreningen. Venligst lad os vide hvem der juridisk har ret.

2._Byggeskadefonden_

Der er stillet garanti i byggeskadefonden kr. 250.000 ved start af
byggeri. Bygmester går konkurs. Kan banken – som
har tilgodehavende hos bygmester –  sætte sig på garantisum ???? –
Forstår ikke at vor bestyrelse hævder at banken kan have noget med
Byggeskadefonden at gøre. Hvad er det så værd ??????

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.