Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Fastsættelse af andelpris

Burde der i værdiansættelse være taget forbehold for lån der var besluttet af hjemtage

Forløb: På generalforsamlingen den 18.03.15 opskriver andelsværdien med kr. 9,5.mill, hvor valuarrapporten, fra den 22.12.14 ligger til grund, samtidig med at der er hjemtaget et lån på ca.kr 3 mill. til vedligeholdelse/renovering, der ikke er medtaget i andelsværdien. Her er ikke tale om forbedringen, men vedligeholdelse. Dette lån er tinglyst den 13.01.2015.

• Vedligeholdelsesarbejdet fik ikke næste valuarvurdering til at stige med denne udgift. Lånet var ikke nævnt i årsrapporten

På forhånd tak.

— Susanne Thorup

Vores svar fra

Svaret er nej. Værdiansættelsen ser alene på værdien af ejendommen – ikke på lånesiden – evt. vedligeholdelsesarbejder kan normalt ikke tillægges værdien af ejendommen men kun de lejeretlig forbedringer (efter særlige regler i boligreguleringsloven). I årsregnskabet medtages lån mm.

Hvis ejendommen er flot vedligeholdt vil værdien af ejendommen normalt være højre end hvis ejendommen ikke er det.

Venlig hilsen
Peter Ryaa

Peter Ryaa
Om forfatteren Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.