Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Fastsættelse af økonomiskansvar, vedrørende håndværksmæssig forkert udført arbejde.

Vi er i den situation, at der ved renovering af en lejlighed, er opdaget en håndværksmæssig forkert konstruktion (dette er efterfølgende bekræftiget af en byggesagkyndig). Problemet er at man ved sammenlægning af to lejligheder i 2001 har revnet en væg ned. Den understøtning der så er lavet af etagebjælkerne er .ikke korrekt, hvilket har resulteret i etagebjælkerne har sat sig. Efterfølgende er lejligheden blevet solgt, så den der bor i lejligheden intet har med sammenlægningen og gøre. Spørgsmålene er følgende: Er det foreningen som skal betale for den udarbejdede rapport fra den byggesagkyndige, eller er det en sag mellem de to respektive andelsbolighavere? Skal bestyrelsen overhovedet inddrages, eller en det en sag mellem de to respektive andelsbolighavere?

Vores svar fra

Kære spørger,
Den enkelte andelshaver er ansvarlig for lejlighedens lovlighed – også selvom f.eks. installationer er udført af en tidligere andelshaver. Såfremt foreningen ikke har godkendt understøtningen – hvilket den i øvrigt bør sikre sig – er udgangspunktet at den nuværende andelshaver er ansvarlig for den manglende understøtning og må rette kravet mod sælger.
Mht. erklæringen fra den byggesagkyndige er udgangspunktet at den der rekvirerer rapporten hæfter for betaling.

Med venlig hilsen
Martin Leth Hansen
Advokat

Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16
Fax 38 16 06 26

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.