Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Fald mod gulvafløb i bruseniche

Som planlagt i de sidste 3-4 år, har jeg nu lige fået oprettet mit badeværelsesgulv. Opretningen bliver udført i 10-12 af foreningens lejligheders badeværelser, hvor der optrådte bagfald og lunker p.g.a. byggesjusk fra en tidligere byfornyelse. I mit eget badeværelse var ca. halvdelen af brusenichen af samme årsag meget stærkt kalktillejret. Entreprenøren, som har udført arbejdet har hele tiden hævdet at der kun kan blive ca. 1 promille fald mod gulvafløbet. Har i meget stærke vendinger forsøgt at fastholde ham i på BR’s krav om 1-2 PROCENTS fald mod gulvafløbet, hvilket han ikke ville rette sig efter. Resultatet er nu, at der stort set er bagfald samme sted som før. Jeg føler mig overbevist om, at fejlen er udført på præcis samme måde igen: Afretningen foretages med selvnivellerende flydemørtel, der udføres kun fald mod afløbet i det omfang det kan gøres med fliseklæben. Denne må kun påføres i lag på højst 5 mm, hvorfor det siger sig selv at der ikke bliver noget særligt fald. Forsøges der udført et tykkere lag fliseklæb synker den p.gr.a. konsistensen sammen, når den belastes af fliserne. hvorved der bliver bagfald på de yderste 2 rækker fliser. Forsøgte at få bestyrelsen overbevist om, at der skal udføres en mellemliggende arbejdsgang med spartling, men fik blot at vide at hvis jeg ville have noget udført anderledes, skulle jeg selv betale for det. Herefter skyndte jeg mig blot at bede om at få det udført som i de øvrige badeværelser og alene med en efter aftale med bestyrelsen egen valgt flisetype. Nu vil jeg gerne vide, hvem jeg kan få til at bedømme den håndværksmæssige udførelse og om der er nogen som helst undskyldning for IKKE at overholde BR’s krav til fald mod gulvafløb. I SBI 216 bruges der formuleringen “normalt med et fald på 1-2 %”.

Vores svar fra

Man skal naturligvis helst sørge for at få etableret det ønskværdige fald på gulvet, sådan at vandet ikke bliver stående. Der kan dog være lokale forhold, som gør, at det ikke er muligt. Hvorvidt det er tilfældet hos dig, kan jeg ikke vide, men der kan være tale om, at gulvet er støbt på det eksisterende træbjælkelag, og at det derfor ikke er muligt at sænke gulvafløbet, så det korrekte fald kan etableres.

For at give et mere uddybende svar, vil jeg være nødt til at besigtige de aktuelle forhold.

_____________________________

Med venlig hilsen

Flemming Eibye
Eibye & Holmsgaard ApS

Tlf.: 3297 0107 / fax: 3297 0137

E-mail: fei@eibyeogholmsgaard.dk www.eibyeogholmsgaard.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.