Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Fald i andelskrone efter køb

Kære andelsportal Jeg købte en andelslejlighed d. 1.11.2008. med overtagelse 1.4.2009. Prisen blev beregnet på baggrund af 2007 regnskab. 2008 regnskab viser nu, at boligen er faldet 100.000 kr. i værdi. Spørgsmålet er, om det har nogen betydning, at sælger har haft kendskab til en lavere valuarvurdering, som er foretaget før jeg underskrev Købsaftale? Hvad siger regelsættet generelt om uoverensstemmelse mellem pris ved kontraktindgåelse og overtagelse? Tak forhjælpen

Vores svar fra

Kære spørger,
Hvis der i vedtægterne står at andelsværdien er fast fra generalforsamling til generalforsamling og ligger overdragelsen indenfor denne periode er overdragelsesprisen den på generalforsamlingen fastsatte. Er der derimod i vedtægter/ overdragelsesaftale indsat en reguleringsklausul hvorefter der tages forbehold for en efterregulering af andelsværdien for overdragelser der ligger efter en kommende generalforsamling har højesteret for nyligt godkendt gyldigheden af sådanne klausuler. Retspraksis har været tilbageholdende med at statuere erstatningsansvar i den situation du beskriver. Et mere præcist svar må bero på en nærmere gennemgang af omstændighederne. Kontakt evt. advokat med speciale i andelsboliger.

Med venlig hilsen
Martin Leth Hansen
Advokat
Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16
Fax 38 16 06 26

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.