Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Fået for meget for vores andel?

SPØRGSMÅL:

Vi solgte vores andelslejlighed pr. 1/11 -02 til en pris af 198.606 kr. Beløbet var fremkommeet ved at udregne den procentuelle stigning af den offentlige vurdering fra 1995(hvor vi flyttede ind) til 2002.
Denne procent gangede vi så med vores indskud på 105.185. Til dette resultat lagde vi så en 1/4 af( andelsforeningen har 4 parter) nedbringelsen af prioriteringsgælden fra den periode, hvor vi har boet der. Dette blev vores salgspris.
Nu kontakter andelsforeningen os, og vil have 40.000 kr tilbage.
De forklarer, at der ganske rigtigt står i vedtægterne, at man ved udregningen af den procentuelle stigning, skal tage udgangspunkt i det beløb, som huset var vurderet til i 1987, da andelsforeningen blev stiftet, nemlig 800.000 kr. Der står:
Den udtrædende har krav på udbetaling af sit oprindelige samt eventuelle senere kontante indskud. Såfremt den udtrædende har været medlem af foreningen i mindst et år, har den udtrædende endvidere krav på en i forhold til fordelingstallets størrelse forholdsmæssig andel af nedbringelsen af ejendommens prioritetsgæld i forhold til den periode, den pågældende har beboet ejendommen.

Den udtrædende har ligeledes krav på at oprindelige indskud reguleres
i forhold til udviklingen i den offentlige vurdering, og idet den offentlige kontantvurdering, der var gældende ved foreningens overtagelse af ejendommen skal danne grundlag for beregningen. Den offentlige vurdering pr. 1.1 1987 udgjorde kr. 800.000,00.

Dette beløb sættes så op mod vurderingen i 2002 og man har en procent.
Derefter skal man ( siger de) gange denne procent med det oprindelige (1987) indskud på 35.000 kr. Beløbet der her kommer ud, er så det, man for med, som værdistigning i huset! Ved at gennemgå gamle handler med andele ( Bl.a. endda vores eget køb i 1987), kan vi se, at man har gjort sådan tidligere, så i og for sig har de jo ret. Problemet er, at der i vedtægterne ikke står noget om de 35.000 kr overhovedet! Alle handler og andre officielle ting er skrevet ind i andelsforeningens referatbog, man anser for at være et jurdiskt gyldigt dokument, men der er ingen forklaring i denne bog om de 35.000 kr.

Spørgsmål 1: Hvordan mener I, at man skal udregne vores andelspris?
Spørgsmål 2: Når samtlige andelshavere, os selv inklusive har godkendt og skrevet under på salgsopstillingen og den pris vi fik, i vores referatbog, er denne handel så ikke gyldig ?

Vores svar fra

Vi vil råde jer til at tage kontakt til en advokat med det samme, idet vi ikke er i tvivl om, at I skal forvente en retslig tvist på jeres stillede spørgsmål om berettigelsen af, at andelsboligforeningen kan kræve de kr. 40.000 returneret, hvorfor det er bedre, at denne vurderer på de faktiske forhold herunder hævdsvinding – set i forhold til vedtægterne i relation til overdragelser.

Advokater der er specialister inden for dette område kan findes på

www.andelsportal.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.