Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fællesudgifter og Boligydelse

Boligafgift Ifølge vore vedtægter fastsættes boligafgiften af generalforsamlingen i forhold til boligens størrelse. I samme vedtægter er angivet at beslutninger vedtages ved simpelt flertal bortset fra bla.: “regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften”. på generalforsamlingen fremlægges et budget der er opdelt i PRIORITETSYDELSER, punktvis detaljerede FÆLLESUDGIFTER og et totalbeløb pr. måned pr. boligstørrelse. Der er et udbredt ønske, og et konkret forslag til vedtægtsændring, om at ændre dette således at fællesudgifterne belastes alle andelshaverne med ligestore solidariske andele, da disse netop ikke er boligstørrelse-afhængige, men derimod ens uanset boligtype/størrelse. Vil et sådant foreslag om ændring af FÆLLESUDGIFT fordeligen til en solidarisk byrde kunne vedtages ved et simpelt flertal på en generalforsamling ? .

Vores svar fra

Egentlig kan spørgsmålet ikke besvares uden, at jeg nøje har gennemgået jeres vedtægter.

Imidlertid er det min opfattelse, at en vedtægtsændring som den omhandlede, der ændrer den indbyrdes fordeling af omkostningerne, forudsætter, at samtlige medlemmer af andelsboligforeningen stemmer herfor.

I øvrigt er jeg ikke ganske enig i betragtningen om, at alle fællesudgifter er lige store pr. bolig. Det fører imidlertid for langt at drøfte dette på denne portal.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.