Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Evt. eksklusion

Vi har et problem med et medlem, der ikke rigtig vil acseptere vedtægter og ordensregler her i vores andelsboligforening.
1. startede et projekt op med udvidelse af carport og overdækket terrasse, uden først at indhente bestyrelsens godkendelse og dertil og en godkendelse fra kommunen. Der blev rettet flere henvendelser om at få formalia i orden, men uden held. Først da kommunen blandede sig lykkedes det at få en ansøgning om udvidelsen og i sidste ende blev den godkendt.
2. På en generalforsamling blev der enighed om at foretage en afrensning af undertaget på alle lofter. Et arbejde vi selv tog os af og som er udført i alle boliger på nær hos vedkemmende der nægter os adgang.
3. Der går næsten ikke en dag uden at bestyrelsesmedlemmer bliver overfuset og hvor især jeg, undertegnede, som formand hænges ud med grove beskyldninger om alt mellem himmel og jord. Der bliver også talt dårligt om bestyrelse og især formand, til alle i området der gider høre på det.
4. Som vi i bestyrelsen opfatter det er han kun ude på en ting, at skabe splid og uro i foreningen og med de før omtalte sager giver vor forening et dårligt lys udadtil.
5. Jeg mener nok at vi efterhånden er nået til det punkt at en eksklusion nærmer sig. Som jeg læser vore vedtæget er det en mulighed som alene bestyrelsen kan beslutte.

Jeg efterlyser et godt råd som jeg kan drøfte med bestyrelsen. Vor forening består af 20 boliger i det der kaldes lavt byggeri.

Vores svar fra

Før der kan blive tale om en eksklusion skal bestyrelsen sende en advarsel anbefalet og almindelig til andelshaveren med oprensning af de punkter, man er uenige i, ønsker han gør etc., og bestyrelsens bemærkninger hertil og en rimelig frist til at få det gjort. Det bør endvidere anføres, at han risikerer eksklusion, hvis han ikke ingen fristen retter sig efter det anførte.

Da jeg ikke kender jeres vedtægter, ved jeg ikke, hvad der står om eksklusion. Men det der står, skal overholdes. En eksklusion foretaget af bestyrelsen vil altid kunne indbringes for generalforsamlingen, evt. en ekstraordinær, af den, som er ekskluderet. Her har den pågældende tale- og stemmeret. Der stemmes så om, hvorvidt eksklusionen skal gennemføres eller ej.

Hvis I er det mindste i tvivl om, hvordan I skal gøre, så ret henvendelse til en rådgiver, som kan hjælpe Jer fra start af.

Med venlig hilsen
ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.