Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Erstatningsansvar i forb. gulvlægning

I forbindelse med at den nye overbo lægger nyt gulv, har han uheldigvis trådt mellem de bærende bjælker, hvorved pudset i vores loft har slået revner, og drysser ned flere steder i vores lejlighed. Jeg gjorde ham opmærksom på det med det samme og siden har de været påpasselige med ikke at lave skaden større. Hvordan skal jeg forholde mig ift til økonomien i skade-udbedringen? Er det overboens ansvar alene, eller er vi også indblandet heri?

Vores svar fra

Det er overboen, der er ansvarlig for skaden, idet den skyldes hans uagtsomme adfærd. I bør naturligvis kontakte overboen og bed ham bekræfte det passerede, herunder anmode ham om at anerkende at han bærer ansvaret for skaden.

Derefter bør overboen snarest entrere med håndværkere for afhjælpning af skaden. Vil overboen ikke anerkende ansvaret (skriftligt) bør I sende ham et brev og redegøre for skaden og dens opståen og deri gøre gældende, at overboen er forpligtet til at afhjælpe skaden uden beregning for jer.

Løser ovennævnte ikke problemet er i velkomne til at kontakte mig for yderligere drøftelse. Første telefonsamtale vil ske uden honorarberegning.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen
Advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.