Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Erstatning for flere års forsinket gårdanlæg

Jeg købte en andelslejlighed i marts 2008, hvor der var planer om indretning af et stort fælles gårdanlæg for flere ejendomme. Det er Teknik- og Miljøudvalget, Kbh Kommune (gaardrum.dk), der har truffet beslutningen d. 5. dec 2007. Der forelå derfor en lækker brochure for projektet, da jeg købte lejligheden og tidsplanen lød at den skulle stå færdig i vinteren 2008-09. Eftersom gården tilhørende vores ejendom kun var en lille klat asfalt og nogle rådne skure, var denne brochure en ret stor del af grundlaget for mit køb. Kommunen valgte imidlertid at sætte projektet på standby på ubestemt tid, hvorfor vi selv i foreningen besluttede at sætte vores lille del af gården i stand for ca. 200.000 kr. Projektet er nu blevet genoptaget og tidsplanen lød nu at gårdanlægget ville stå færdigt sommer 2011. Derfor valgte vi at fjerne belægning, hegn m.v. i vores del af gården, så maskinerne kunne komme til (der er bl.a. blevet revet et gammelt autoværksted ned i en anden del af gårdanlægget). Nu er projektet så gået i stå igen pga. jorden er forurenet (hvilket jeg ikke forstår at de ikke havde overvejet, da det synes klart for enhver). Så nu lyder tidsplanen på færdiggørelse sommer/efterår 2011. Dvs. det er den 4. sommer efter jeg overtog lejligheden, hvor jeg må undvære den gård jeg havde regnet med at få da jeg overtog lejligheden. Og vores egen del af gården er også ubrugelig, da belægningen som sagt er fjernet og der er kørt store maskiner ind over grunden. Meget trist, da jeg jo netop traf valget om denne lejlighed ud fra at der kom et lækkert gårdanlæg. Da lejligheden er ret lille, regner jeg ikke med at blive boende mange år endnu, og regner derfor ikke med at få glæde af gården særlig længe, når den endelig kommer (hvis den da gør…) Mit spørgsmål lyder derfor, om der mon er nogen mulighed for at søge erstatning på baggrund af ovenstående? Jeg føler jo at jeg har truffet et valg af køb under falske forudsætninger, hvor kommunen havde lovet noget de ikke har holdt. Fair nok, hvis projektet havde trukket ud måske et halvt års tid – men 3 år…!

Vores svar fra

Desværre er det min opfattelse, at man ikke kan drage kommunen til ansvar for det passerede omkring gårdrenoveringen. Når der foreligger et sådant projekt, så er det i sig selv et juridisk løfte fra kommunen om, at det bliver gennemført. Derfor kan De ikke i forhold til kommunen kræve erstatning som anført.

Jeg forstår godt, at De ved Deres beslutning om køb af andelen har medtaget det forhold, at De forventede, at der kom en gårdrenovering. Imidlertid burde usikkerheden, som der altid er ved sådanne projekter, have udmøntet sig i forbindelse med prisforhandlingen med sælger, så prisen ikke blev ansat efter, at man forventede en kommende gårdrenovering. Det ville en rådgiver have kunne forklare nærmere om i forbindelse med Deres erhvervelse af andelen.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.