Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Er omvendt forældrekøb muligt?

Min samlever gennem 20 år døde i november sidste år. Vi flyttede i 2006 til vor nuværende andelsbolig med indskud på 950.000kr. og en månedlig husleje på 9.416kr. + vand, el og varme. I skrivende stund har jeg besluttet at lade en valuar vurdere huset, for at finde den rigtige værdi. Det har vist sig, at et af husene i bebyggelsen har stået til salg et år, uden at det er blevet handlet. Jeg er 68 år. Jeg har en beskeden formue. Jeg arbejder fortsat på deltid, dels fordi jeg holder af beskæftigelsen, og selvfølgelig også fordi jeg har brug for pengene. Mit budget siger, at jeg ved siden af folkepensionen skal tjene ca. 150.000kr for at leve fornuftigt, der bliver dog ikke megen plads til rejser eller lignende. Min samlever ejede det hus vi boede i tidligere, og derfor var det hendes penge, der blev brugt til at købe vor andelsbolig for. Vi har et fælles testamente, som angiver at ejerandelen af huset er 2/3 til hende og 1/3 til mig. Jeg ejer således 1/3 af boligen, beløbet for denne tredjedel skylder jeg boet efter min samlever. Testamentet siger også, at den længstlevende har lov til at blive boende i boligen uden at betale til modpartens arvinger. Der må i den situation ikke stiftes gæld i boligen, altså heller ikke til boligydelse. Efter samtale med Allerød Kommune vil jeg kunne låne ca. 3.000 om måneden i boligydelse, men det er ikke muligt, da Kommunen efter mine oplysninger skal have sikkerhed i boligen. Andelsboligforeningen har en forstående bestyrelse. Man skulle alligevel ændre en del i vedtægterne, og har derfor også arbejdet med at ændre vedtægterne hen i mod, at min samlevers arvinger skal kunne overtage hele huset, og derefter udleje det til mig, hvorved jeg kan få almindelig boligsikring. I sidste øjeblik inden generalforsamlingen blev dette forpurret, fordi et andet medlem af foreningen gjorde opmærksom på, at dette er ulovligt i henhold til lov om andelsboligforeninger. Til gengæld blev der indføjet i vedtægterne, at jeg kan købe hele boligen og udstede et pantebrev til arvingerne. Et pantebrev der skal indfries, hvis jeg sælger boligen eller dør. Personligt og også for arvingernes skyld, vil jeg helst have en ordning hvor arvingerne ejer huset, og jeg får almindelig boligsikring. Jeg kalder det for omvendt forældrekøb. Det er arvingernes holdning, at jeg, så vidt det er muligt, skal blive boende. Jeg holder af at bo på stedet, og vil så vidt muligt undgå at flytte. 

Vores svar fra

 
Andelsboligforeningsloven indeholder i § 2, stk. 4 et forbud mod passive medlemmer. Det lader imidlertid til at bestyrelsen har misforstået rækkevidden af nævnte bestemmelse. Bestemmelsen forhindrer alene, at der etableres en ordning, hvor medlemmerne ikke får en rådighedsret i forbindelse med indmeldelse i foreningen.  Dette forhindrer imidlertid ikke at man benytter sin rådighedsret ved udlejning. Der er således – ikke noget i andelsboligforeningsloven, der forhindrer at andelen købes af en af dine afdøde samlevers arvinger med henblik på udlejning.

Vedtægterne indeholder imidlertid almindeligvis regler om bopælspligt, disse vil kunne forhindre at der etableres ordning, hvor hendes arvinger – eller en af disse – overtager andelen. Men som jeg har forstået det er bestyrelsen indstillet på at stille forslag på  Generalforsamlingen om vedtægtsændring, hvorfor dette angiveligt ikke er udsigtsløst.

Du skal imidlertid være opmærksom på at hendes arvinger jo skal udrede arveafgift i forbindelse med arven, hvorfor det likviditetsmæssigt belaster arvingerne, hvis andelslejligheden er eneste aktiv, da de så vil skulle finde midlerne til afholdelse af arveafgift. 

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.