Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Er loft eller kælder bedst til opbevaring?

Spørgsmål: Vi har været så heldige at få et kælderi vores andelsboligforening.
I forvejen havde vi et loftsrum, hvor vi opbevarer lysbilleder, papir, bøger, tøj, telt, soveposer, vin. Loftet ved vi er tørt, men med store temperaturudsvingninger. Kælderen virker tør – dog vil det nok være en god idé at undgå at placere noget direkte op af ydremuren.
Mit spørgsmål er, hvilke ting opbevares bedst i henholdsvis kælderen og på loftet?

Vores svar fra

Kælderen og loftsrum i etage ejendomme er normalt uopvarmet, dog vil temperaturen i kælderen ligge lidt højere og temperaturudsvingningérne vil også forløbe jævnere end på loftet.

Jeg vil anbefale at anbringe en luftfugtighedsmåler (hygrometer) både på loftet og i kælderen. Normalt indbo som du nævner, opbevares bedst ved en luftfugttighed på mellem 45 og 65 % RF (Relativ Fugtighed) .

Udluftningen af opbevaringsrum er også vigtig.

Der bør være en udluftningsventil på ca 30 kvadratcentimeter i hvert rum.

Utilstrækkelig udluftning resulterer i høj luftfugtighed med ophobning af fugt i de opbevarede genstande, og sikre tegn herpå er, hvis der er en sur og muggen lugt, mug og jordslåede pletter på kolde ydrevægge og at evt. skuffer binder i sommerperioden.

Vi mener at det bedste opbevaringsrum vil være et godt ventileret kælderrum hvor der tilføres en smule varme om vinteren.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.