Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Er havemøbler fælles

Nu er det forår og ejerforeningernes beboere vil hygge sig med nye møbler og en flot gril. helt forståeligt. men er det noget der henhører under “ejendommen” ? Som ejendomsmægler ved jeg at havemøbler ikke følger med en villahandel medmindre man skriver det særskilt. Det er en glidebane med al det der snart forsøges taget med i den fælles interesse idet det går udenfor den sædvanlige formålsparagraf i de fleste EF. Haveredskaber er ok til en ejerforening, og måske et fast legestativ til unger, men løsøre som stole – grill- praktisk kassevogn til at hente brænde i- måske 4 cykler man kan dele i fællesskabet osv- hvor er grænsen? Omtalte forening har i 2011 anvendt 30.000 på møbler og gril til 2 opgange- J
eg har forsøgt diverse adm. men ingen skal har lyst til at mene noget men lader det altid bare passere. Det generer også at erhvervene i stueetagen aldrig kan brude den slags men blot skal sørge for at de øvrige beboere sikre sig den rabat de så har på udgifterne til havemøbler. Stemmeflerhed rækker ikke, hvis det slet ikke er omfattet af vedtægterne. Jeg synes det er et godt spørgsmål og mange EF burde spørge om dette her lige inden alle generalforsamlingerne.

Vores svar fra

Dette spørgsmål kan ikke besvares generelt, men må besvares ud fra den enkelte ejerforenings vedtægter og ikke mindst de(t) i vedtægterne angivne formål. Ser man på normalvedtægten, som er formålet angivet særdeles bredt: ”Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanlig-gender for medlemmerne”. Anskaffelser af f. eks. havemøbler m.v. medføre, at havemøblerne tilhører ejerforeningen og således må anvendes af alle ejerforeningens medlemmer. Anskaffelse af grill etc. kan vel udmærket angives at være et fællesanliggende, hvis grillen placeret et sted, hvor den kan anvendes af ejerforeningens medlemmer. Antager den slags anskaffelser sig karakter af alene at kunne anvendes af visse medlemmer af ejerforeningen, er jeg enig i, at der opstår et problem, idet det må forudsættes at alle har lige ret til og dermed mulighed for at anvende det anskaffede. Er der tale om meget kostbare effekter, som reelt medfører yderligere betaling til foreningen for de enkelte medlemmer, og er der yderligere tale om forhold, som ikke uden videre kan betegnes som værende til alles nytte, vil jeg mene, at der er et reelt problem. Det må også være klart, at der kan være tale om anskaffelse af effekter, som ikke bør anskaffes på denne måde. Dette er skønsmæssige afgørelser, som i sidste ende skal afgøres af domstolene.

Andre vedtægter end normalvedtægter kan have meget videre formålsbestemmelser, men som udgangs skal det, som ejerforeningen ejer være til fælles bedste.

At drage en sammenligning med, om indbo medfølger i en handel eller ej, kan man IKKE drage, da der ikke er tale om samme forhold. Der er ikke tale om møbler, som følger med i en handel, men om møbler, som er erhvervet af ejerforeningen og dermed til fordel for de til enhver tid værende medlemmer af ejerforeningen.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.