Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Er generalforsamlingen gyldig

Jeg er andelshaver i enandelsforening med 16 andele heraf 5 erhverv. Min mand og jeg anlage en retssag mod vores bestyrelse og vandt sagen i byretten, sagen omhandlede at bestyrelsen havde godkendt et plejebarn at stå på foreninens børneventeliste og havde godkendt et salg ag en lejlighed til det pågældene plejebarn, selvom bestyrelsen var klar over at dette var imod foreningens vedtægter. Efter dommen i byretten ankede andelsboligforeningen dommen til østerlandsret. Imellem tiden havde vi i foreningen generalforsamling og denne startede med at den siddene bestyrelse trådte tilbage. Derefter blev der valgt en ny bestyrelse, og da modparten desværre er i overtal blev der kun valgt medlemmer til bestyrelsen som representere modparten. Derefter blev generalforsamlingen genoptaget dog med protester fra flere andelshavere om at generalforsamlingen var ugyldig og at man ikke kunne holde afstemning om foreslag fremsat af den afgåede besstyrelse. Generalforsamlingen blev dog gennemført, som skrevet mod protest, og den afgåede bestyrelse som havde tabt retssage i byretten haved fremsaf foreslag som med tilbagevirkende kraft skulle rette op på de mangler i foreningens vedtægter så det omtalte plejebarn kunne blive boendei lejligheden. Ved retssagen i østerlandsret gan retten byretten medhold i at bestyrelsen ikke kunne tage beslutning om sagl uden en generalforsamling, men da der efterfølgende var afholdt generalforsamling som rettede op på problemet, blev der indgået forlig. Så er det vi gerne vil vide om den generalforsamling der blev afholdt er gyldig når der er nedlagt protest ? Samt hvid det er tilfældet om vi så kan få genoptaget sagen i landsretten ?

Vores svar fra

I kan ikke få sagen genoptaget i Landsretten. Jeg mener ikke generalforsamlingen mod jeres protest kan ændre vedtægterne med tilbagevirkende kraft. I er nødt til at rette henvendelse til en advokat.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.