Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Energimærkning

Som revisor for en andelsboligforening under 1000m2 i boligareal, skal de som forening have energimærkning hvert 5. år? Kan det vedtages ved en generalforsamling at den enkelte andelshaver selv skal betale for engerimærkning ved salg, i stedet for at andelsboligforeningen skal betale for dette hvert femte år?

Vores svar fra

Spørgsmålet vedrører Lov om Energibesparelser og ikke som sådan andelsboligloven etc. Derfor kan der ikke forventes fuldstændigt svar på spørgsmålet, og endvidere er spørgsmålet stillet af en professionel rådgiver, som ikke umiddelbart kan forvente svar på spørgsmålet.

Det er imidlertid min umiddelbare opfattelse, at det af bekendtgørelse nr. 61 af 27.01.2011 § 24 fremgår, at det alene er ejendomme med et samlet etageareal på 1.000 m2 eller derover, som skal have et gyldigt energimærke. Dette kunne synes at kollidere med lovens § 8 om overdragelse af en andel, idet begrænsningen på etagearealet ikke er medtaget her. Jeg har ikke foretaget en nærmere undersøgelse af forholdet, idet en sådan undersøgelse ikke vil kunne holdes indenfor det, som kan forventes besvaret på denne portal.

Sædvanligvis må et energimærke være op til 10 år gammelt, jfr. bekendtgørelsens § 14.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.