Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ekstraordinær generalforsamling

Hej Andelsportal tirsdag den 27marts holtes den årlige generalforsamling i vores forening der blev på general for samlingen vedtaget at vores andele skulle stige med 60 pct. af den nye ejendoms vurdering fratrukket foreninges gæld et medlem af foreningen vil nu indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få omstøt afgørelsen kan en ekstraordinær generalforsamling nedskrive andelskronen igen ? vil gerne sende jer vores vedtægter og forslaget der blev vedtaget samt andet i måtte have brug for, for at besvare mit spørgsmål MVH Gyde 

Vores svar fra

Kære Gyde
En ekstraordinær generalforsamling kan formerntlig godt ændre på andelskronen, men formentlig kun med det for en vedtægtsændring nødvendige kvalificerede flertal . Hvorfor ? Det er almindeligt i vedtægterne at anføre at den ordinære generalforsamling fastsætter andelskronen som så skal være gældende indtil den næste ordinære generalforsamling, året efter.Hvis medlemmerne ønsker at ændre denne regel kræves som anført ovenfor, et kvalificeret flertal.
Der er grund til at være forsigtig med fastsættelse af andelskronen baseret på den nye vurdering fra skattemyndighederne, idet disse vurderinger afspejler lejeniveauet i nærområdet og  ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng med ejendommens værdi i handel . Når generalforsamlingen tager stilling til størrelsen af andelskronen, skal der tages højde for ejendommens vedligeholdelsesstand, således at nærliggende vedligeholdelsesomkostninger af en  ikke ubetydelig størrelse medtages i overvejelserne.Hvis generalforsamlingen bortser herfra, risikerer foreningen at købere af en andel hurtigt må se i øjnene at andelskronen f. eks året efter falder som følge af afholdte vedligeholdelsesomkostninger og det  giver naturligvids en en vis surhed hos de købere der med rette kan føle at de har betalt for meget for andelen. Men værre er at foreningens fortsatte vedligeholdelsesstand kan lide skade, fordi en købspris for andele, der har spændt køberfamiliernes økonomi til bristepunktet(og som er  “for Høj”) , kan medføre at sådanne medlemsfamiler modsætter sig gennemførelsen af nødvendige vedligeholdelsesarbejder i foreningen, for på denne måde at holde boligudgifterne nede.
For Vesterbro vil en andelskrone på 60% af seneste vurdering , generelt betragtet for dette område, være et fornuftigt bud på en andelskrone, i forhold til markedet.Men jeg kender naturligvis jeres ejendom og kan på denne baggrund ikke udtale mig konkret.

Med venlig hilsen
Henning Petersen
advokat
advodan Helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.