Hvad er reglerne for ekstraordinær generalforsamling?

Vil vil gerne have en ekstraordinær generalforsamling. Hvad er reglerne for en sådan?

Hej

Vi har lige haft ordinær generalforsamling men kunne ikke finde en løsning på et carporte problematik. Så vi blev enige om at lave et beboermøde og derefter en ekstraordinær generalforsamling.

Mit spørgsmål er nu. Kan jeg lave et forslag til den ekstraordinære generalforsamling som er en anden løsningsmodel end den bestyrelsen laver?
Der står ikke noget om ekstraordinær generalforsamling i vedtægterne.

Jeg spørger fordi jeg kom med et forslag til den ordinære generalforsamling som bestyrelsen ikke kunne lide så de sagde, at man ikke kunne lave en 19 årlig gamle beslutning om. Så jeg vil gerne have helt styr på at jeg overholder reglerne.

Det forslag jeg kom med er pt blevet ugyldig pga en beslutning vi tog på generalforsamlingen. Så jeg vil gerne ændre lidt på forslaget eller lave et nyt.

Mvh Britt

Britt Hansen
Vores svar fra den 23. maj 2017

Hej Britt

Hvad der kræves for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling – og dermed for at stille forslag på en ekstraordinær generalforsamling – bør fremgå af vedtægterne. Typisk formuleret som, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne kræver det.

Det lyder ikke korrekt, når du blive oplyst, at du ikke kan stille et forslag på grund af en 19 år gammel beslutning. Udgangspunktet er, at en ny generalforsamling kan omgøre tidligere generalforsamlingers beslutninger. Det kan dog vær at dit forslag vedrører det man kalder velerhvervede rettigheder, som ikke kan fratages medlemmerne, men det kan jeg ikke vurdere på de sparsomme oplysninger. Jeg skal derfor henstille, at du kontakter mig på 49250958 for drøftelse.

med venlig hilsen
Erik

Om forfatteren: Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?