Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ekstraordinær generalforsamling med forkert dagsorden

I vor andrelsboligforening(10 andele) har man overskredet vedligeholdelseskontoen ganske meget. Og da nye tiltag forsatte var der 5 medlemmer der ønskede en ekstraordinær generalforsamling. Anmodning med angivelse af dagsorden blev sendt til bestyrelsen. Der bliver indkaldt til generalforsamling, men ikke med den dagsorden der er bedt om. Fornyet anmodning om at det skal være den dagsorden der er fremsendt.

Vores svar fra

et lyder:det vedtoges at meddele “de fem”, at vi er af den opfattelse, at deres krav om en ekstraordinær generalforsamling ikke kan efterkommes, da det ikke er godtgjort, at bestyrelsen har nogen fejl. Det er bestyrelsen der indkalder til generalforsamling, idet vi ønsker at vide om vi har andelshavernes tillid. Vi påpeger at der er udført arbejde, hvor sidste generalforsamling godkendte noget andet. Generalforsamlingen blive så aflyst samme dag, som den skal afholdes. Bestyrelsen forsætter og skriver– ganske enkelt, må vi,for en periode, sætte vedtægtens § 22.3 ud af kraft— §22.3 omhandler indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Hvordan kommer vi videre herfra.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.