Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ekstr. generalforsamling

Spørgsmål:

vedr. Ekstraordinær generalforsamling.

I vores vedtægter står der:
Indkaldelse m.v.: § 23. 23.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med
8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller
opslag senest 2 uger før.

§ 23.2 Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Spørgsmål til årsregnskab, herunder om
specifikation og bilagsoplysninger skal være formanden i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen.

§ 23.3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

§ 23.4 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til
at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 23.5 Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. Spørgsmålet drejer sig om punkt.

§ 23.3. hvem skal sørge for at andelshaverne senest 4 dage før er gjort bekendt med indkommende forslag? Er det andelshaverne selv, eller er det bestyrelsen. Hvis det er andelshaverne selv, skal de så have dette af vide? På forhånd tak

Vores svar fra

Som det her fremgår af det forelagte materiale, vil det være bestyrelsen, der sørger for, at forslaget kundgøres – typisk i form af, at forslaget opsættes i opgangene senest 4 dage inden generalforsamlingen – og ellers er det noget, at man lige skal aftale, således at dette ikke falder mellem to stole, således at forslaget risikerer ikke at kunne behandles.

Med venlig hilsen
ATB

Lars Buck-Arentsen
Partner

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.