Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Eksklusion og spekulation i bestyrelse

En andelshaver i den andelsforening jeg bor i, er på grund af manglende huslejebetaling ved at blive ekskluderet. Andelshaveren har overfor bestyrelse og administrator i julil 2010 anmodet om en afdragsordning og om lov til at sælge sin andel, uden at hverken bestyrelse eller administrator har svaret på hendes henvendelser. 1. kan en bestyrelse undlade at lave en afdragsordning? Der står intet i vedtægter om et sådant tilfælde. 2. I tilfælde af evt. tvangssalg, kan andelshaveren sagsøge foreningen, for den difference, der kan opstå mellem salgspris og vurdering, når bestyrelsen har modsat sig frivilligt salg? Et af bestyrelsesmedlemmerne har tilkendegivet, at han ved tvangssalg vil byde ind på lejligheden, jeg finder det umoralsk og uetisk, at han ikke køber lejligheden, efter de gældende regler for intern handel. 3. findes der nogle regler for den slags spekulation i en bestyrelse, som i henhold til vedtægterne træffer den endelige beslutning om eksklusion? 4. hvor kan andelshaveren evt. få en juridisk bisidder til en ekstraordinær generalforsamling? Andelsforeningen er kun på 16 andelshavere på nuværende tidspunkt. I samtlige bestyrelser der har været, har der været problemer med bestyrelsesmedlemmer, der har plejet personlige og private interesser. 5. kan man få en professionel bestyrelse udefra og i givet fald, hvor? Jeg har haft en diskussion med administrator om betaling af gebyr for manglende deltagelse i arbejdsweekend. Administrator mener, at man med hjeml i loven, kan inddrive det skyldige beløb retsligt eller ved tilbageholdelse af det skyldige beløb i forbindelse med salg. Jeg mener ikke der er hjeml i loven for det, men at betaling for manglende deltagelse i arbejdsweekend er frivillig. 

Vores svar fra

Ad 1 :
Ja, det kan de godt.
Ad 2 :
Nej, alle kan byde på et tvangssalg.
Ad 3 :
Hvis de objektive forhold er i orden, nemlig at der ikke betales pligtig boligydelse, er der ikke noget at komme efter.
 Ad 4 :
Det kan andelshaveren næppe, men før tvangsauktion ved vejledningsmødet kan Fogedretten bistå ved at beskikke en mægler/sagkyndig.
Ad 5 :
Nej til anden bestyrelse. det er generalforsamlingen der bestemmer.
Hvis vedtægter og/eller Husorden indeholder pligt til deltagelse i arbejdsweekend og hjemmel til at pålægge gebyr, kan det gøres. Ellers ikke.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.