Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Eksklusion – hvem overtager?

Spørgsmål:

Vi er en lille selvadministrerende andelsboligforening, et juridisk/administrativt
problem, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved. Vi har en andelshaver, der pr. 01.05.03 fik tilladelse til at fremleje sin lejlighed i 2 år, da han midlertidigt skulle udstationeres i udlandet. Bestyrelsen har imidlertid slet ikke været tilfreds med den måde, som han har forvaltet fremlejetilladelsen på, og den så frem til, at fremleje-målet ville udløbe pr. 01.05.04.
Lidt ind i januar 2004 forespurgte vi den pågældende, om han havde gjort sig overvejelser om lejlighedens fremtid efter 01.05.04, idet vore vedtægter levnede ham to muligheder: Enten at vende tilbage til lejligheden eller at afhænde den. Andelshaveren reagerede ved at søge om en forlængelse af fremlejemålet med et år, hvilket han begrundede i arbejdsmæssige forhold. Bestyrelsen afslog dette.

Andelshaveren meddelte da, at han vendte hjem igen omkring 01.05.04, og bestyrelsen erklærede sig tilfreds. Der skete imidlertid intet i den retning. Hans bohave blev tværtimod afhentet og fragtet til Shanghai. Vi forespurgte atter til
lejlighedens fremtid, og efter nogen tids tavshed modtog vi 31.07.04 en
opsigelse af medlemskabet af foreningen og lejligheden. Bestyrelsen accepterede opsigelsen. Efter vor normale procedure skal bestyrelsen syne
lejligheden, men trods anmodninger skete dette først 09.09.04.
Korrespondancen, der foregik via e-mail, havde været ret besværlig indtil
da, idet andelshaverens reaktioner på vore henvendelser var meget langsomme – hvis der overhovedet kom nogen. Gang på gang måtte der
rykkes. Man skulle formode, at han havde en interesse i at få ordnet salget
hurtigst muligt efter opsigelsen, men det gammelkendte mønster med passivitet fortsatte, så efter nogen korrespondance frem og tilbage om
værdiansættelsen af lejligheden – samt en ekstra syning grundet
tvivl/uenighed om visse forbedringer – kunne bestyrelsen endelig
10.12.04 lave en salgsopstilling, som vi fremsendte til andelshaveren med
anmodning om at fastsætte en dato, hvor interesserede købere kunne besigtige lejligheden. Dette fik vi ikke svar på. Julen og nytåret gik, og hen i
januar rykkede vi igen for en dato. 19.01.05 fik vi en kort og skarp
e-mail, hvor andelshaveren uden videre meddelte, at en besigtigelse ville være
spild af tid, eftersom han agtede at flytte ind igen pr. 01.02.05!

Bestyrelsen svarede den 20.01.05, at den under ingen omstændigheder ville
acceptere en tilbageflytning, men agtede at holde ham fast på den 6
måneder gamle opsigelse. Vi tilføjede, at vedtægterne åbnede mulighed for, at
han kunne vælge en neutral opmand til at vurdere lejligheden, hvis det var
her, problemet lå. Her den 11.04.05 har vi endnu ikke hørt noget fra den
pågældende, Vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal komme videre med salget.
Der foreligger som nævnt en opsigelse pr. 31.07.04, og den har ikke været forsøgt trukket tilbage, før vi 19.01.05 uden varsel får at vide, at
andelshaveren ensidigt har annulleret den. Det mener vi ikke, at han kan.
Herudover fastslår vore vedtægter, at foreningen bestemmer, hvem der skal overtage lejligheden, hvis der ikke senest 3 måneder efter fraflytningen er
trådt en anden ind i det udtrædende medlems forpligtelser. Reelt blev lejligheden fraflyttet for 1 år siden, og formelt blev denne skæringsdato
overskredet 31.10.04 regnet fra opsigelsesdatoen. Vi mener således selv,
at vi har en god sag, og vi kan ikke siges at have udvist passivitet, eftersom vi hele tiden har været de udfarende. Men hvor står vi, og hvordan får vi gennemført salget ? Kan I eventuelt henvise til noget sagkundskab, hvis I ikke umiddelbart kan råde os ?

Vores svar fra

Vi vil anbefale, at I drøfter sagen med foreningens advokat med henblik
på eventuel/mulig eksklusion af andelshaveren”

Med venlig hilsen
ATB

Lars Buck-Arentsen
Partner

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.