Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Eksklusion og inhabil bestyrelse?

Når vedtægten lyder :”I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen” som er et uddrag af vores vedtægt(og standartvedtægten) Til hvem skal et forslag så stilles om at ekskludere en tidligere formand. Som jeg opfatter det, er det generalforsamlingen der træffer beslutningen(i givet fald, er der så krav til afstemning og flertal, kan den anklagede deltage?) og bestyrelsen eksekverer derefter, er det forkert opfattet? Hvis bestyrelsen skal behandle forslaget, er et bestyrelsesmedlem, som har deltaget i de handlinger der udløser forslaget om eksklusion, er vedkommende så inhabil i behandlingen af sagen, i og med de selv også risikerer at blive mødt med krav om eksklusion? Hvordan kan man komme fænomenet med “små konger og små dronninger ” til livs. ABF melder pas hvis henvendelsen kommer fra en andelsejer, henvendelsen skal komme frem igennem bestyrelsen. Og jeg fik et svar fra ABF “Da svaret på din henvendelse rummer en potiel konflikt med bestyrelsen, kan ABF ikke besvare din henvendelse” Det er vigtigt for mig, dette her, da jeg er stigmatiseret som XXXX YYYYY person, og jeg er bekendt med at mange andre foreninger trækkes med håbløse kværulantisk indstillede idioter, hvor bestyrelsen har været nødt til at begrænse deres mulighed for at klage, og stille forslag. Bestyrelsen her nægter at fremvise bilag til årsregnskabet, feks “årsopgørelsen fra foreningens fjernvarmeleverandør” med begrundelsen “Dokumentet kunne indeholde personoplysninger jeg ikke har krav op at se” kunne disse personoplysninger dækkes, så bestyrelsen ikke har hjemmel til at nægte at fremvise dette dokument, som jeg kræver indsigt i, i henhold til lejelovens § 40. Som det nok kan fornemmes leder jeg efter en klageinstans, som effektivt ville kunne intervenere. Jer har afprøvet en politianmeldelse, med det er ikke deres område! En privat advokat, som fornuftigt nok mente at det ville være det glade vanvid at bringe dette for retten, selvom vi utvivlsomt ville vinde, så ville det jo påføre (foreningen eller mig) en omkostning på små 60.000kr. Bestyrelsen har afslået en mediering, foreslået af mig, med medvirken af 2 advokater, foreslået af en bekendt af mig, jeg kender ikke de to. og til en overkommelig pris på et par busbilletter. Jeg er bekendt med forudsætningerne for en mediering. Hjælp Vi skal da være en åben demokratisk regelstyret andelsforening, hvor maksimal indflydelse for den enkelte andelsejer sikres.

Vores svar fra

Det er normalt bestyrelsens opgave at påse, at foreningens vedtægter bliver overholdt og derfor er det også normalt bestyrelsen, der træffer beslutning om eksklusion. Som I alle andre tilfælde, bør et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af spørgsmålet, hvis medlemmet har særlig interesser heri og dermed er inhabil.
Hvis bestyrelsen ikke reagerer i en sag, hvor der bør reageres, har du mulighed for at bringe spørgsmålet op på en generalforsamling, ligesom en generalforsamling vil kunne træffe beslutning om offentliggørelse af dokumenter til årsregnskabet, hvis de ikke indeholder personfølsomme oplysninger.
Der findes ikke nogen klageinstans vedrørende andelslejligheder. Hvis der er noget du ikke er enig i, har du enten mulighed for at bringe spørgsmålet op på en generalforsamling eller søge spørgsmålet løst vedl domstolene.
Håber I finder en mindelig løsning i sagen.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.