Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Ejerskifteforsikring

Spørgsmål: Kære ekspertpanel Dette er vist mest et juridisk spørgsmål: Da vi blev en andelsboligforening for ca. 3 år siden, ved at købe ejendommen af den tidligere ejer, var ejendommen i meget dårlig stand, dvs. den var på mange måder dårligt vedligeholdt. Desværre er vi først nu klar over hvor slemt det egentlig var. Den tilstandsrapport, vi fik udarbejdet dengang, påpeger langt fra alle de behov der er for at få afhjulpet diverse problemer, og undervurderer som følge heraf også omkostningerne ved vedligeholdelsen/udbedringen. Nu står vi så med en masse økonomisk tunge haste-vedligeholdelsesopgaver og -udbedringer foran os. Hvilke muligheder har vi for at få dækket nogle af disse omkostninger, f.eks. via en ejerskifteforsikring? Og kan vi på nogen måde kræve erstatning fra vores ejendomsadministrator for den “lidt for pæne” vurdering, som i sin tid blev lavet, og som egentlig betyder at vi har købt katten i sækken? Jeg håber I kan hjælpe os med disse spørgsmål. På forhånd mange tak. Mvh. Ditte

Kære Ditte  Fra Andelsportal.dk har jeg modtaget din mailforespørgsel om ansvar for ejendomsadministrator, ejerskifteforsikring mv., til besvarelse: Jeg forstår din mail således at andelsboligforeningen nu kan se at ejendommen er blevet fejlbeskrevet f.s.v.angår den tekniske tilstand på tidspunktet for købets gennemførelse. Jeg kan ikke se om foreningen i f m købet har tegnet en egentlig ejerskifteforsikring. Hvis det er tilfældet er den bygningssagkyndige ansvarlig for de ting/fejl og mangler som han burde have set ved den tekniske gennemgang af ejendommen.Det samme ansvar gælder for den bygningskyndige som I som købere  havde indgået aftale med om en gennemgang af ejendommen. Hvis det er en af sælger udpeget bygningskyndig som er betalt af sælger hæfter vedkommende for det som Foreningen kan bevise at han burde have set ved sin gennemgang af ejendommen. Som du kan se af mine svar ovenfor afhænger det hele af en konkret vurdering af de dokumenter som I fik ved salget, herunder selve købsaftalen, men i lige så høj grad af hvad der står i den tekniske beskrivelse som blev udarbejdet som en del af jeres beslutningsgrundlag.Endelig beror den korrekte besvarelse af dine spørgsmål på om de fejl som I ikke for tre år siden var opmærksomme på kan karakteriseres som grove, alvorlige mangler der ikke kan karakteriseres som egentlige vedligeholdelsesmangler. Hvis foreningen ikke i f b m stiftelsen tegnede ejerskifteforsikring er en sådan tegning i dag  ikke mulig.Men I har formentlig i foreningen tegnet en retshjælpsforsikring som kan bringe jer lidt videre: I bør henvende jer til en ejendoms- og andelsboligforeningskyndig advokat, som kan vurdere jeres situation helt konkret ud fra dokumenter mv. Advokaten vil hurtigt kunne vurdere om der er basis for en retssag eller om I skal søge problemerne løst i eget regi, uden at søge et ansvar placeret.Held og lykke  med sagen.   Med venlig hilsenADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 HelsingørADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.