Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Ejer til andel.. Hvilke regler gælder?

SPØRGSMÅL:

Vi har på en ordinær generalforsamling vedtaget et sæt vedtægter som alle 16 lejligheder har underskrevet og godkendt.
Er det kun disse regler der gælder eller skal man forholde sig til alt
hvad der står i bogen Ejerlejlighed-lovgivning (tror jeg den hedder) –
spørgsmålet kommer fordi vi ønsker at vælge ny administrator.

Vi har p.t. en administrator som er advokat og nu ønsker man at det skal være f.eks. en af beboerne som bliver administrator og at man så kun
bruger en advokat i spørgsmål som vi ikke selv kan klare – men det arbejde som kan betegnes som kasserer-arbejde vil vi selv udføre.
Een beboer i ejendommen mener at de vedtægter der er vedtaget – og hvor der ikke står noget om at det skal være en advokat der skal være administrator – ikke er rigtige da ejerlejlighedsloven siger at hvis det skal være en anden end en advokat så skal det besluttes ved absolut
stemme-enighed – d.v.s alle 16 skal vælge vedkommende.

Er dette korrekt eller skal vi blot forholde os til vedtægterne hvis
ordlyd er flg.:
Administrator vælges hver år på den ord. generalforsamling.
Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedr. den daglige drift.
Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsen og
revisionens kontrol.
Administrators honorar for sædvanlig adm. af ejendommen fastsættes
hver år på den ord. generalforsamling og afholdes som en fællesudgift.

Til slut kan man være både administrator og bestyrelsesmedlem -eller skal man holde det hver for sig – der står ikke direkte noget om det i vedtægterne.

Vores svar fra

Tak for din mail. Idet vi bemærker til øvrige interesserede, at spørgsmålet kommer fra en ejerforening, kan vi oplyse dig om, at det er de tinglyste vedtægter som gælder, idet der ikke er noget krav om, at en ejerforening tinglyser “normalvedtægter” ej heller at udeladte punkter i jeres vedtægter skal fortolkes her ud fra. Hvad angår valg af administrator, kan I således godt vælge at administrere ejendommen selv, om end I skal være opmærksomme på flere faldgrubber som selvadminstrerende eksempelvis i forbindelse med ejerskifter, underslæb samt fordyrelse af jeres ejendomsforsikring for blot at nævne nogle.

Kravet vil i så fald være, at den interne administrator ikke selv kan revidere regnskabet, som så skal gøres eksternt eller af en af generalforsamlingen udpeget intern revisor i foreningen. Her skal I ligeledes overholde jeres vedtægters krav herom.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.