Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Egenkapital/salg

Vi er en lille andelsboligforening på 6 andele (5×20 + 2×10). En andel er p.t. til salg, men da egenkapitalen i foreningen er stor (ca. kr. 7.3 mio) er beløbet der skal udredes kontant meget stor, hvilket gør det vanskeligt at finde en køber (renten på finansiering er relativ høj). Er det muligt for foreningen at optage et kreditforeningslån (f.eks. op til 75% af EV på 8,8 mio) og udlodde provenuet til andelshaverne. Derved nedbringes andelskroneværdien mod en stigning i boligydelsen, men det kunne gøre evt. salg nemmere.

Vores svar fra

Det er en mulighed, såfremt vedtægterne i Andelsboligforeningen giver mulighed herfor.

Imidlertid anvendes denne mulighed sjældent, da der forligger en bindende forhåndsbesked fra SKAT om, at en sådan udlodning vil være skattepligtig jfr. Ligningslovens § 16A. se f. eks. bindende forhåndsbesked af 2272 2005. j. nr. 99/04-4329-30. Det fremgår imidlertid af TfS 2002.649 LR, at der er afgivet en bindende forhåndsbesked om, at hvis en andelsboligforening optager et nedsparringslån og anvender provenuet til betaling af driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter, så beskattes andelshaverne ikke, ej heller hvis formålet er en nedsættelse af boligafgiften, jfr. hertil også TfS 2000.850 LR. Det er lidt svært at se sammenhængen i denne retstilstand. Hvis man ønsker at fortsætte ad denne vej, må jeg kraftigt opfordre til at drøfte dette med en skatteekspert med forstand på andelsboliger forinden dette iværksættes.

Det kunne jo overvejes at pantsætte de enkelte andele fra købers side, hvis det er muligt? Det ville for mig at se være at foretrække.

Med venlig hilsen
ADVODAN Slagelse
Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.