Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Disposition over andelsbolig

Grundet ventet påbegyndt renovering i forbindelse med lovliggørelse i min andelsboligforening bebor jeg – og betaler husleje for – pt en bolig, jeg har solgt, samtidig med at jeg venter på at flytte ind i en, jeg har købt i samme andelsboligforening. Der har nu været en ventetid på ca. 1 år grundet forsinkelser i sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelse af byggeprojektet hos kommunen. Dvs. at jeg ikke kan disponere over hverken den lejlighed, jeg bebor, eller den jeg skal flytte ind i fx. med hensyn til fremleje el.lgn. Vores byggeprojekt er nu blevet godkendt af kommunen, men der er stor uenighed i andelsboligforeningen om niveauet for renoveringen, og derfor udskydes igangsættelsen af byggeriet yderligere. Hvor længe skal jeg finde mig i den situation, som andelshaver? Er det lovligt at man i foreningen holder beboerne hen i en situation, hvor de reelt ikke kan disponere over deres andelsbolig i forhold til vedtægterne? Kan man kræve kompensation i huslejen fx.? Er der regler eller tidsfrister for sådan en situation?

Vores svar fra

Udgangspunktet er, at bestyrelsen har en forpligtigelse til at behandle alle medlemmer lige og sagligt og til at sørge for, at byggesager behandles loyalt – således at ingen lider økonomisk tab eller oplever unødvendig ventetid. Omvendt set har bestyrelsen også en forpligtigelse til at sørge for, at ombygninger (som kræver tilladelse fordi de berører fællesinstallationer/bygningsdele m.v.) bliver udført på betryggende vis. Så der kan ofte være modsatrettede interesser i dette spændingsfelt.

På baggrund af de oplysninger du giver, har jeg vanskeligt ved at vurdere situationen, herunder da jeg formoder, at sagen er relativt kompleks, hvis det har taget et års sagsbehandling at få godkendt dine ændringer hos kommunen. Desuden kender jeg ikke til årsagen til en fornyet tvist om ”niveauet for renoveringen”. Umiddelbart tror jeg, at du bliver nødt til at henvende til en advokat medbringende sagsakterne for at få et mere fyldestgørende svar end rammerne for disse besvarelser giver.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.