Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Diffenrentierede ejendomsskatter-grundskyld

Vi er en AB på 8 andele i alt. Husene er fritliggende og til hvert hus er der “egen” grund/martrikel, idet det egentlig var hensigten, at grundene skulle udstykkes til almindelige parcelhuse. Bestyrelsen har nu stillet som forslag, at ejendomsskatter-grundskyld skal differentieres alt efter grundstørrelse, dvs. dem med en stor grund kommer til at betale mere end dem med en lille grund. De begrunder det med, at der lige er foretaget en valuarvurdering. Hvorom alting er, så får de andele med store grunde jo ikke flere penge for deres andel i vurderingssituationen (valuarvurderingen) – alle andele værdisættes ens. Her lyder så spørgsmålet: Er det lovligt? Hvilket lovstof kan vi evt. støtte os op af?
Foreningsnavn: AB Degnevænget
Navn: Karina

Vores svar fra

Kære Karina
Betalingen af boligydelse kan formentlig reguleres i h t en bestemmelse i andelsboligforeningens vedtægter, således at boligydelsen afspejler værdien af den andelsbolig, hvortil man som andelstager har en eksklusiv råderet til bolig. Kompetencen er hos generalforsamlingen.Se altså først og fremmest vedtægten igennem.
Hvis den eksklusive råderet tillige omhandler  en have er der ikke noget til hinder for at dette forhold af en generalforsamling tillægges betydning i fastlæggelsen af boligydelsen. Men det bør jo så også have den følgevirkning at  der differencieres på værdien af de enkelte andele, således at værdien af en stor have bør tælle med når andelen skal sælges.Du  skal således først og fremmest fortolke dine vedtægter for at finde svar.  Det kræver en konkret og grundig gennemgang  hvis du vil have en egentlig juridisk vurdering af  forholdene. En kyndig advokat kan være dig behjælpelig.
I bør måske i foreningsregi overveje om det ikke nu er tid at få gennemført en udmatrikulering af de enkelte grunde med henblik på at sælge de enkelte huse+grund til de respektive andelstagere, hvorefter foreningen opløses  ved likvidation. Det er endnu muligt at gennemføre en sådan operation skattefrit  og for den enkelte betyder det oftest at man bliver ejer af eget hus til en billig penge. Men det kræver kyndig juridisk håndtering. Blot til eftertanke.En skattereform vil kunne tænkes at sætte en stopper for denne mulighed.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.