Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Depositum / vandskade

Jeg er i tvivl om disse spørgsmål besvares af jer, men nu prøver jeg og hvis ikke det er jeres bord er det måske sådan at I har nogle andre som I kan henvise til. Jeg har haft fremlejet min lejlighed sommeren over, og har ganske tydeligt gjort fremlejeren bekendt med at jeg var bortrejst i en periode. I denne periode var fremlejeren bekendt med at hvis der skete noget skulle hun kontakte naboen som så ville være behjælpelig. Der begynder at sive vand ud på toilettet og fremlejeren gør ikke som aftalt, nemlig kontakter naboen, men skriver og ringer til mig uden at få kontakt. Historien ender med at underboerne kontakter min nabo som så får fat i en blikkenslager og udbedret skaden. Jeg er rigtig ked af det og syntes hun har handlet uforsvarligt ved ikke at handle hurtigt når vandet løber ( der var også synlige balofix der lige kunne have været drejet så vandet ikke løb mere). Det vil forsikringen jo også kalde uforsvarligt og derfor ikke dække. Mine spørgsmål lyder derfor som følger : Syntes I jeg skalog kan jeg tilbageholde noget depositum til dækning af nyt linolium på gulvet ? ( det var nødvendigt at pille det af da der var pjaskvådt under det og det skulle tørre. Loftet hos underboen skal også males er det rimeligt jeg også her tilbageholder noget depositum ? Jeg kender ikke reglerne for at tilbageholde depositum, og er i tvivl om hvad der er rimeligt så jeg håber I kan hjælpe mig. Hvor skal jeg henvende mig for at finde ud af om der stadig er vand i mellemlaget imellem mit gulv og underboens loft ? er der evt nogle der kan måle fugtigheden og informere mig om det er forsvarligt at lægge nyt linolium på nu eller om der skal rives gulv op eller noget andet før det kan ske ?

Vores svar fra

I første omgang vil jeg anbefale dig at kontakte foreningens bestyrelse/administrator der skal/må anmelde skaden til bygningsforsikringen for at få afklaret, om der er en skade, der er dækket af forsikring. Det afhænger af hvordan og hvor skaden/vandudslippet er sket (det kan jeg ikke læse præcist af din mail) og naturligvis af de konkrete forsikringsbetingelser.

Hvis det er en forsikringsskade, undersøger en taksator skadens nærmere omfang – hvis ikke må det aftales med foreningen, at der skal en byggesagkyndig ud og vurdere forholdet.

Hvis lejeren protesterer over dit tilbagehold af depositum, er det i sidste ende huslejenævnet/retten, der skal afgøre, om lejeren har handlet ansvarspådragende overfor dig ved ikke at agere hensigtsmæssigt og forsvarligt i situationen. Nu kender jeg ikke alle detaljer i hændelsesforløbet, men det skal nok grov ”dumhed” til før, at retten accepterer, at du som udlejer har ret til at kræve erstatning. Almindelig ubehjælpsomhed er næppe nok.

Men der er klart, at en lejer heller ikke bare kan lade stå til, hvis de ikke lige kan få fat i udlejer – så du skal nok have en advokat til at vurdere hele hændelsesforløbet i detaljer før du får et bedre svar. Herunder for at vurdere om der kan være forsikringsdækning, herunder også via egen forsikring.

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.