Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Del i overskud i foreningen

Hvordan kan vi sikre, at andelshaverne får del i foreningens overskud, der er oparbejdet løbende siden foreningens etablering i 2003? Kan vi sætte pengene på en særskilt konto, og i vedtægterne bestemme, at ved salg skal den pågældende have 1/12 med sig? Sætte huslejen ned og lade overskuddet blive “ædt” op? Revisoren mener, at den enkelte får del i overskuddet ved salget. Overskuddet skulle være indregnet i max. prisen. Men det er meget usandsynligt at opnå denne ved evt. salg. Jeg købte min andel for 4 år siden, hvor priserne toppede, og sælgeren opnåede ikke max.prisen. Må andelsboligforeninger overhovedet have overskud – udover henlæggelserne?

Vores svar fra

Andelsværdien fremgår af årsregnskabet, og det vil fremgå, at den løbende stiger i takt med nedbringelsen af gælden.

Dét, du spørger om, er vist, hvad andelsboligforeningen skal gøre med sin likvide formue. Den kan uddeles til andelshaverne evt. ved at nedsætte boligafgiften. Eller den kan blive stående, indtil der bliver brug for likviditet til forbedringer.

Du har måske ret i, at andelsværdien kan blive så stor, at det er svært at finde købere. Enten som følge af, at det er svært for køberen at finansiere købesummen, eller på grund af en usynlig psykologisk grænse. Men det er normalt ikke her, at vi skal finde årsagen til, at maksimalprisen i flere og flere tilfælde ikke nås.

Jeg tror, at den skal findes i utryghed omkring andelsboligernes værdifastsættelse. Og som nævnt har den likvide formue ikke meget med denne utryghed at gøre. Den er markedsbestemt og skyldes bl.a. den almindelige usikkerhed på ejendomsmarkedet efter finanskrisen.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.