Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Definition af “personlig rådgiver”

Hvordan skal udtrykket ”Personlig rådgiver” forstås? Til en nylig afholdt ekstraordinær generalforsamling havde jeg taget havde en personlig rådgiver med (en, der tidligere var mangeårig formand for en lignende privat andelsforening). Dette mente jeg, jeg var berettiget til, da der i vedtægternes § 22.4 står: ”Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller samlever samt et myndigt husstandsmedlem. Desuden har børn af andelshavere tale- og møderet såfremt børnene bor i den af forældrene ejede andelslejlighed. Tilsvarende har forældre til andelshavere tale- og møderet hvis de bor i børnenes andelslejlighed. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, som også har taleret.” Bestyrelsen var dog af den opfattelse, at en personlig rådgiver skulle være professionelt uddannet og have tavshedspligt, da der på generalforsamlingen kunne komme ting frem, som udenforstående ikke skulle vide noget om. Denne definition havde bestyrelsen fundet i en lov vedr. offentlig forvaltning, som bestyrelsen mente, man var nødt til at forholde sig til, når ”personlig rådgiver” skulle defineres. Jeg vil dog mene, at man kun skal forholde sig til vedtægternes tekst, hvor ”personlig rådgiver” ikke er defineret nærmere, og derfor må betyde en person, der kan give mig gode råd under generalforsamlingen. Med hensyn til tavshedspligten er det vel sådan, at referatet fra generalforsamlingen er mere eller mindre offentligt tilgængeligt – det skal jo udleveres til evt. kommende købere. Hvem har ret – bestyrelsen eller jeg?

Vores svar fra

Når der står professionel eller personlig rådgiver, er jeg ikke i tvivl om at den personlige rådgiver ikke behøver at være professionel.

Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.