Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Bygningsskade

Vi har pr. 01-12-2007 købt en større andelslejlighed i vores andelsboligforening. Der var en frist på 14 dage til at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Ud over at have overtaget en møgbeskidt lejlighed fandt vi umiddelbart ingen graverende fejl, men efter at have udskiftet en håndbruser (den gamle var fuldstændig kalket til) og benyttet lejlighedens badeværelse den 01-01-2008 kunne vi konstatere, at afløbet fra badekarret og ud i afløbet ikke fungerede tilfredsstillende, idet der pludselig var oversvømmelse i form af 1 cm vand på halvdelen af badeværelsegulvet. Vi forsøgte selv at afhjælpe problemet, men måtte opgive og tilkalde ejendommens vicevært, der tilligemed er blikkenslagermester. Han kunne heller ikke klare problemet, og han rekvirerede derfor Byen Kloakservice, der ville komme den følgende dag. I den forbindelse rettede jeg sammen med viceværten henvendelse til min underbo, idet vi ville gøre opmærksom på, at der ville blive “rumsteret” med vandlåsen den følgende dag. Underboen oplyste over for os, at hun tidligere havde haft problemer med nedsivende vand fra den tidligere andelshaver – og at hun havde gjort opmærksom herpå til den tidligere vicevært (der ophørte med udgangen af juni 2007). Hun tilbød os at se problemet i sit badeværelse, hvorunder vi i loftet kunne konstatere ikke blot en mindre vandskade omkring vandlåsen, men også, at der tværs over lofter var tre rustrøde striber – formentlig under nogle jerndragere, hvilket viceværten rapporterede til andelsboligforeningens bestyrelse v/formanden. Den følgende dag afhjalp Byens Kloakservice problemet med en suger. Det viste sig, at en tidligere beboer på et tidspunkt havde tabt en hætte til en spraydåse ned i afløbet – og at hætten havde sat sig fast i afløbet. Jeg har i dag fået besked fra formanden for bestyrelsen, der har meddelt, at vi selv skal betale for en eventuel bygningsskade på jerndrageren i gulvet i vores badeværelse. Vi har selvfølgelig gjort indsigelse, og gjort opmærksom på, at vi som nye andelsejere ikke havde en jordisk chance for at vide noget om en eventuel bygningsskade, idet vi jo ikke har krav på adgang til underboens badeværelse – samt at denne til den tidligere vicevært havde gjort opmærksom på nedsivende vand. Den tidligere andelshaver har ikke ved overdragelsen gjort opmærksom på dette problem og den vurderingsmand (arkitekt), der gennemgik lejligheden (for vores regning) fandt heller ikke denne skjulte fejl. Mit private forsikringsselskab (POPERMO) melder hus forbi, idet jeg jo som andelshaver ikke har nogen bygningsforsikring, og de henviser til andelsboligforeningens forsikring. Så derfor vil vi gerne spørge, er det rimeligt, at pålægge os at skulle betale en reparation af denne bygningsskade, som vi ikke kunne konstatere, uden adgang til underboens badeværelse – og set i lyset af, at denne tidligere havde “anmeldt” nedsivende vand til den tidligere vicevært?

Vores svar fra

Nej det er hverken ret eller rimeligt. Underboen burde for længst have rejst krav på afhjælpning. Kravet skal rejses om en mangelsindsigelse mod din sælger af andelen, som efter det oplyste er årsag til skaden (?) Der kan være et bevisproblem. Men da problemet viste sig ved din ibrugtagning af badeværelset tror jeg på at din sælger vil blive dømt til at betale afhjælpningsomkostningerne. Det bør overvejes om foreningen kan inddrages. Tag kontakt til din retshjælpsforsikring og find en advokat der kan bistå dig med denne sag, som nemt kan løbe op i mange penge til afhjælpning af udgifterne. Hverken du eller foreningen er tjent med at der ikke gøres noget ved sagen.
Advodan bistår gerne.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.