Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bygningsforsikring med mangelfuld dækning

I forbindelse med skybruddet i sommers fik jeg en dør fra min lejlighed, som stod opmagasineret i kælderen, ødelagt. Da jeg henvendte mig til min forsikring var svaret, at indboforsikringen IKKE dækker da en dør ikke er indbo, men en del af lejligheden og at det derfor er andelsboligforsikringens bygningsforsikring, der skal erstatte den, Ved henvendelse til denne via bestyrelsen var svaret, at bygningsforsikringen kun dækker fastmonterede bygningsdele. Dvs. døre, ekstra køkkenmoduler, hylder, skabslåger etc. IKKE er dækket. Andelsboligforeningen har IKKE oplyst noget om denne mangel i forsikringen eller om HVOR vi så kan opbevare døre mv.. Derfor mener jeg, at AB må erstatte mit tab, fordi opbevaring af disse ting er helt normalt i alle andelsboligforeninger. Jeg har fuld forståelse for, at foreningen gerne vil have en billig forsikring og derfor vælger en forsikring med lidt mangelfuld dækning, MEN så må man dække når det går galt – ELLER angive en alternativ løsning. Det vil man nu ikke. Hvordan står jeg rent juridisk i denne situation? Er det almindeligt, at andelsboligforeningner tegner forsikringer, der IKKE dækker i en (i mine øjne) normalsituation? Jeg sammenligner situationen lidt med en forsikring med stor selvrisiko.

Vores svar fra

Som det fremgår, dækker bygningsforsikringen fastmonterede bygningsdele.

En af årsagerne til dette krav er, at risikoen for skader på afmonterede bygningsdele typisk forøges, når bygningsdele afmonteres.
Denne forøgelse af risikoen er der ikke taget højde for i den præmie, man betaler.

Eksempler på afmonterede bygningsdele kan fx være vinduer der løftes af hængslet i forbindelse med vinduespudsning eller maling af rammer, eller som du selv påpeger, afmonterede døre i kælderrum.

Det bliver nævnt, at der sikkert er mange, der opmagasinerer døre i kælderrummene.

Den omstændighed ændrer dog desværre ikke på, at indboforsikringen og bygningsforsikringen normalt vil afvise en sådan skade medmindre der er lavet en særlig dækning for bygningsdele der bliver opbevaret i kælderrum.

Såfremt en boligforening har et ønske om at få en forsikringsdækning for sådanne opmagasinerede bygningsdele, skal vi anbefale, at man forsøger at kontakte sit forsikringsselskab.
Dette for at beskrive situationen (forsikringssum) og således, at forsikringsselskabet kan tage stilling til, om de kan tilbyde en forsikringsdækning herfor.
Forsikringsselskabet vil i så fald tage stilling til, hvilke krav der i så fald skal stilles til en sådan udvidet dækning (fx at døre skal være hævet 10 cm. over kældergulvet på et underlag, der ikke suger vand), ligesom forsikringsselskabet vil tage stilling til, hvad en sådan ekstra dækning vil koste.

Håber svaret er tilfredsstillende

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Henrik Uhrskov

Salgschef

Erhverv
Alka

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.