Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Byggekrav opfyldt?

Jeg købte en andelsbolig i Juni2007 (før den blev bygget)Jeg var ikke opmærksom på at der kun var 5 m mellem mit hus (havedør) og genboens hus (hovedindgang) Problemet er at mit hus ligger 11 cm lavere end genboens. Fra naboens hus (indgang) er der 1,77 cm flisegang som skrår ned mod mit hus, efter flisegangen har jeg 1 m jord og derefter ca 2 m terrasse som ligger lige (men buler lidt og der danner sig altid søer) På genboens hus er der en sokkel på 16 cm og på mit er sokkelen kun 6 cm. Jeg må da kunne klage et eller andet sted…. men hvor??

Vores svar fra

Ud fra din beskrivelse af forholdene omkring andelsboligen antager jeg , at du vurderer, at der er mangler ved opførelsen.

Dels er du af den opfattelse at fliserne ikke er lagt korrekt, idet de buler og der dannes søer ved regnvejr, og dels mener du, at husets sokkel kan være mangelfuld, idet den er væsentlig mindre end nabohusets, og endeligt er du af den opfattelse, at huset med stor sandsynlighed er placeret for tæt på naboens hus.

Når man har købt en genstand, som kan betegnes som mangelfuld, skal man som udgangspunkt, i første omgang, reklamere (klage) til den sælger som har solgt genstanden inden rimelig tid fra det tidspunkt hvor du konstaterer disse mangler for at undgå at indsigelserne kan gå tabt som følge af passivitet.

Da der er tale om en andelsbolig vil det sige, at du ikke har købt et hus af det firma som har opført huset, men du har købt en andel af andelsboligforeningens formue, hvortil der er knyttet en ideel ret at bebo en af andelsforeningens boliger.

Jeg vil derfor foreslå, at du i første omgang gør bestyrelsen for din andelsboligforening opmærksom på de forhold, som du vurderer som værende mangelfulde.
Således at andelsboligforeningen kan lade sælger udbedre manglerne, såfremt sælger iøvrigt deler opfattelsen af, at de pågældende forhold er mangelfulde.

Såfremt byggefirmaet ikke vil anerkende de påpegede mangler, eller såfremt byggefirmaet ikke kan/vil afhjælpe manglerne kan andelsboligforeningen potentielt have et retskrav mod byggefirmaet, som vil skulle inddrives ved et retssag.

Det er imidlertid væsentlig at bemærke, at det er foreningen, og ikke dig, som er part i retssagen mod byggefirmaet.

Før du/I når så langt vil jeg dog foreslå dig at anmode foreningen om at kontakte en byggesagkyndig for at få en vurdering af de af dig påpegede mangler.
Hvis den byggesagkyndige er enig i dine betragtninger, og han vurderer manglerne som væsentlige, og byggefirmaet stadig ikke vil udbedre disse mangler, vil det næste skridt være at foreningen kontakter en advokat mhp. indstævning af byggefirmaet.

Med venlig hilsen
ADVODAN HOLBÆK
Rasmus Nilsson
Advokatfuldmægtig
ADVODAN | Havnepladsen 4-6 | 4300 Holbæk
Tlf: 59 43 44 45 | Fax: 59 44 53 75
Email: rn@holbaek.advodan.dk  | www.advodan.dk/holbaek 
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.