Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Boliglån til andelslejlighed?

SPØRGSMÅL:

Jeg har hørt at der er kommet nye regler vedr. boliglån med sikkerhed i andelslejlighederne, som har samme vilkår som ejerboliglåns lavere rente. Er det sandt, og hvor lav en rente kan man låne til?

Vores svar fra

Som det fremgår af nedenstående vil en evt. bedre mulighed for lån til den enkelte andelshaver stadig indebære, at der er tale om et lån i et pengeinstitut, hvor lånets løbetid og rente er individuel.

“I oktober 2002 offentliggjorde Erhvervs- og Boligstyrelsen betænkningen om “pant og udlæg i andelslejligheder” fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat i august 2000 til at overveje disse problemstillinger.

Ved pant forstås her, at en andelshaver frivilligt stiller andelsbeviset til sikkerhed for et lån i et pengeinstitut, således at långiver kan få sit tilgodehavende ved en eller anden form for tvangssalg af andelsbeviset, hvis andelshaveren misligholder sin forpligtelse til at tilbagebetale lånet. Ved udlæg forstås, at andelshaverens almindelige kreditorer ved fogdens hjælp kan gennemføre et sådant tvangssalg, hvis disse kreditorer har et misligholdt tilgodehavende hos andelshaveren.

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at den pantsatte “genstand” er andelsbeviset, og altså ikke en fast ejendom. Det lån, der kan blive tale om at optage med andelsbeviset som pant, kan derfor ikke være et realkreditlån, for det kan kun optages med pant i fast ejendom.

Arbejdsgruppen har alene overvejet og stillet forslag om, hvordan en ordning med pant og udlæg kan gennemføres, hvis det senere besluttes. Men det er fortsat en politisk afgørelse, hvorvidt man – i sidste ende Folketinget – vil beslutte at gennemføre en sådan ordning.”

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.