Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Boligafgiftsstigning

Vi er en nystiftet andelsboligforening som har købt andelsboliger via tegningsaftale. Af tegningsaftalen fremgik månedlig boligafgift inkl. vedligeholdelse mv. – ekskl. forbrugsafgifter. Tegningsaftalen var vedlag lånetilbud fra kreditforening. Andelsboligforeningen er bygget i 3 etaper. 1. etape var indflytningsklar 1. dec. 2007. ( 10 boliger) Der var stiftende generalforsamling i nov. 2007 – hvor der blev “tvunget” en bestyrelse – alle af ældre dato – formand bliver 80 i år. Der var stort set kun deltagelse af beboere fra 1. etape da der ikke var solgt særlig mange i 2. og 3. etape. 2. etape var indflytningsklar 1. april 2008 og 3. etape 1. juli 2008. Ved generalforsamling i marts i år kunne det så konstateres at lån var blevet meget dyrere end iflg. lånetilbud ( som i nogle tilfælde var af ældre dato – 22.02.2007) Der var derfor kommet underskud i foreningens regnskab. Dette har bevirket at min boligafgift er steget fra kr. 5.829 til 6.850 pr. md.! Vi har endvidere måtte droppe henlæggelse til vedligeholdelse af bygninger på kr. 65.000,00 i år for at minimere stigning. Stigninger skete med virkning fra 1. april d.å. Sælger (bygherre) har endvidere underbudgetteret med vedligeholdelsesudgifter. Burde vi andelshavere have været opmærksom på dette? Ved salget blev oplyst at der kunne blive tale om en mdl. stigning på 2-300 kr. ved hjemtagelse af lån. Hvorledes er vi stillet juridisk? Vi kan jo ikke blive ved med at udskyde henlæggelser. Boligstøtten nåede jo også at bortfalde for nogle af os!

Vores svar fra

Tak for mail.
Der er ikke muligt at give noget præcist svar når jeg ikke nærmere kender til aftalegrundlaget, tegningsaftalerne, lånetilbud/lånetyper, budgetter generalforsamlingsreferater m.v.
Jeg må derfor henviser Jer til at retten direkte henvendelse til en advokat for at få sagen nærmere gennemgået.

Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

ADVODAN ÅRHUS Advokataktieselskab | Margrethepladsen 4, 3. sal | 8000 Århus C
Tlf.: 86 12 44 00 | Fax: 86 13 03 09
e-mail: ebgm@advodan.dk | www.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.