Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Boligafgiftsstigning for store boliger

Vores andelsboligforening består af næsten lige dele store og små lejligheder. Da man i sin tid byggede boligerne beregnede man ikke den månedlige boligafgift korrekt. Det vil sige at alle de variable fællesudgifter bliver i dag betalt med lige stor andel til hver uanset boligens størrelse. Vi står for at skulle afholde generalforsamling og i den forbindelse har vi bedt vores regnskabsfører genberegne vores boligafgift så den bliver mere retvisende. Fællesudgifter til el, renovation mv. skal fordeles lige, mens udgifter til renter, afdrag, ejendomsskat skal fordeles efter m2. Ved denne mere korrekte måde at beregne på giver det anledning til en stigning for de store lejligheder på ca 300 kr. og de små skal falde med ca. 120 kr. Mange af foreningens beboer i de store lejligheder synes det er en stor stigning. Er stigningen indenfor lovens grænser og hvor lang tid i forvejen skal den varsles???

Vores svar fra

Tak for mail. Som jeg ser der handler det om at deri givet fald skal ændres på fordelingstal. Det er generalforsamlingen der har kompetencen hertil.

Der må fremgå noget herom i vedtægterne. Ændringsforslag skal medtages i dagsordenen.

Med venlig hilsen

Ebbe Gregers Madsenebgm@advokatkompagniet.dk
Advokatkompagniet A/S
Advokataktieselskab

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.