Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Boligafgift/eksklusion

Vi er en andelsboligforenning på 8 boliger. Vores problem består i , en andelshaver er fraflyttet sin bolig som er til salg men har ikke betalt boligafgift og vi er ret sikkere på at det heller ikke bliver gjordt . Da vi i bestyrelsen ikker er ret stærke i det jura ønsker vi hjælp. Bestyrelsen sender et rykker brev til andelshaver i dag D 10-12-12 som anbefalet og alm post ang manglende boligafgift og oplysning om at det kan medfører eksklusion .Andelshaver har også optaget lån i andelsbeviset , vi ved ikke rigtigt hvad dette indebærer hvis vi ekskluderer andelshaver. det vi ønsker er juridisk bistan eller en bolig advokat som kan tage over for os

Vores svar fra

I kan ekskludere den pågældende andelshaver i overensstemmelse med vedtægterne og herefter overtage salgsbestræbelserne vedrørende boligen. I kan også lade det fortsætte som hidtil.

Uanset hvilken løsning I vælger, så er gæld til andelsboligforeningen stillet bedre, end pantet i andelsbeviset. Så når salgssummen deponeres hos andelsboligforeningen i forbindelse med et salg, kan Andelsboligforeningen fratrække gælden til foreningen, forinden der afregnes til långiver/sælger.

Hvis I vælger at ekskludere den pågældende andelshaver, overtager I slagsbestræbelserne og må lægge eventulle beløb ud i denne forbindelse. De kan så modregnes i købesummen, jfr. ovenfor. PÅ den måde sikrer andelsboligforeningen sig, at andelen er sat til salg på fornuftige vilkår. Men der er naturligvis den risiko, at salgssummen ikke indbringer restancer og omkostninger.

Til tider kan det betale sig at rette henvendelse til den, som har pant i andelsbeviset for at forespørge, om panthaver for at undgå en eksklusion vil betale boligafgiften løbende, samt eventuelt vintersikring af boligen. Under alle omstændigheder bør andelsboligforeningen sikre sig, at boligen er vintersikret på den mest hensigtsmæssige måde, herunder økonomisk.

Hvis I ikke selv kan håndtere sagen, vil jeg foreslå, at I retter henvendelse til en rådgiver, som har kendskab til andelsboligforhold. I er velkomne til at rette henvendelse hertil vedrørende sagens videre forløb.

Med venlig hilsen
ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.