Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Regulering af boligafgift

I vores forening er alle andele lige store. Boligafgiften fastsættes efter boligens størrelse. Ejendommen skal saneres for skimmelsvamp og boligafgiften vil derfor stige med 46%. Det er vedtaget på en generalforsamling. Der er nu stillet forslag om at denne stigning fordeles med et lige stort beløb på alle boligerne uanset størrelse. Det bemærkes at en sådan fordeling vil ramme små lejligheder meget hårdt. de store lejligheder er 90-100kvm og de små er 50-60kvm. I vores vedtægter står der: Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for den enkelte lejlighed, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi. Der sker ingen forbedringer eller forringelser i de enkelte lejligheder. Er det i overensstemmelse med vedtægten at fordele huslejestigningen med ens beløb for alle lejligheder eller bør der ske en procentvis stigning? 

Vores svar fra

Jeg vil mene at det mest korrekte er at dele boligafgiften op i forhold til lejlighedernes størrelse – og det gælder også stigningen i boligafgiften.

Så dette princip synes at være det rigtige.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.