Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Boligafgift på eget loftsrum ændret til beboelse

En andelshaver har for år tilbage udbygget sit eget loftsrum til beboelse – rækkehus. Alle formaliteter blev overholdt, og de nye m2 figurerer i BBR, som de skal. Udbygningen skete som forbedring, og en senere køber har betalt ca. 50.000 for 1. salen. Der skete ingen opskrivning af lejlighedens andelsværdi, og boligafgiften forblev uændret.
Boligafgiften i foreningen fordeles efter boligernes størrelse (m2 beboet areal). Men for denne lejlighed betales der ikke boligafgift for 1. salens m2. Udbygningen er ikke omtalt med ét ord i nogen bestyrelses – eller generalforsamlingsreferater overhovedet. Der findes ingen trykte aftaler med foreningen om vilkårene for udbygningen. Og så til spørgsmålet.
Kan generalforsamlingen vedtage, at der for denne lejlighed fremover skal betales boligafgift efter det faktiske antal m2 på lige fod med de øvrige boliger ? Hvis ja, er det så en betingelse, at lejligheden andelsværdi øges til samme værdi som de øvrige lejligheder på samme størrelse, eller er det ligegyldigt, da udbygningen er foretaget som forbedring ? I vedtægternes § 6 står bl.a.: “Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligens værdi.”

Vores svar fra

Jeg kender ikke foreningens vedtægter, men går ud fra, at standardvedtægten ikke er fraveget.

Det er min opfattelse, at foreningen kan kræve, at der betales boligafgift efter det faktiske antal m2. Men et forslag herom skal vedtages af generalforsamlingen, da det vil medføre en ændring i forholdet mellem de enkelte boligafgifter. Det er klart, at man herefter ikke kan medtage udvidelsen som en forbedring, men skal indlægge den i andelsværdien. Der er ikke nogen direkte dom, som angiver denne løsning, men det er min opfattelse, at det anførte er korrekt.

Man burde, da tilladelsen blev givet, have fastsat de vilkår, som skulle være gældende for tilladelsen, herunder spørgsmålet om boligafgift, forbedring kontra forøgelse af værdien etc.

Husk venligst, at man ikke kan vedtage at gøre dette med tilbagevirkende kraft.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.