Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Boligafgift på andelslejlighed med inddraget loftsareal

Vi har to spørgsmål angående boligafgift på lejlighed med inddraget loftsareal 1) Da vi overtog lejligheden og loftsarealet, som ikke var sat i stand til beboelse. Vi fik oplyst af ejendomsadministrationen per email at boligafgiften på loftsarealet, ifølge revisor, ville være 350 kr/m2/år og dermed 43% lavere end den regulære boligafgift. Efterfølgende er den ekstra boligafgift aldrig blevet opkrævet og nu 4 år efter, hvor vi har brugt ca. ½ million til istandsættelse af loftsarealet, har vi fået et efterkrav på boligafgiften for loftsarealet tilsvarende den regulære boligafgift, og dermed 74% højere end den først oplyste boligafgift. Kan dette være juridisk korrekt? 2) Vi indsendte ibrugtagningstilladelse i maj 2007 og har rykket administrationen flere gange for at “få lov” til at betale. De har først meldt tilbage sidste år, feb.2010, med et krav om fuld boligafgift og betaling med tilbagevirkende kraft (og de kunne i øvrigt ikke finde deres kopi af vores ibrugtagningstilladelse). Vi sendte dem endnu en kopi af ibrugtagningstilladelsen og kontaktede flere af de andre andelshavere der ligeledes har loftsudbygninger. Det viste sig at der er flere der aldrig har betalt, endda nogle hvor lejligheden er blevet solgt 2 gange uden at boligafgiften er blevet reguleret. De som betaler, betaler ikke efter samme beregningsmetode. Vi vil høre om det kan have sin rigtighed at administrationen kan pålægge os andelshavere at betale hele perioden, når ansvaret for den langsommelige proces i allerhøjeste grad ligger hos dem? Kan det betale sig at hyre en advokat sammen?

Vores svar fra

 
Ad 1)
Af købsaftalen vedr. loftsarealet, som du har sammenlagt med din lejlighed, bør det entydigt fremgå, hvad der skal betales i boligafgift.
Hvis administrator har oplyst en forkert boligafgift, vil du kunne rejse krav mod administrator på det tab du måtte have lidt.

Ad 2)
Juridisk set, er du forpligtet til at betale boligafgift også for loftsarealet, således som det er anført i overdragelsesaftalen. Der er tale om en såkaldt ’pengepligtig ydelse’, som du er forpligtet til at betale, uanset om du bliver opkrævet eller ej.

Hvis du mener, at administrator ikke har behandlet din sag professionelt, kan du forelægge dine klagepunkter overfor bestyrelsen eller for generalforsamlingen i andelsboligforeningen. Det er bestyrelsen, som har det daglige samarbejde med administrator og det er normalt generalforsamlingen, som bestemmer, hvem der skal være administrator.

Jeg håber, dette besvarer dit spørgsmål. Har du uddybende eller yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen

Colliers Ejendomsadministration A/S
Carsten Volden
Codanhus – Gammel Kongevej 60 – 1850 Frederiksberg C

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.