Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Boligafgift og vedtægter

Jeg har et spørgsmål vedr. vores vedtægt § 8 som handler om boligafgift. Vi har indrettet vores boligafgift sådan, at vi betaler dels for andelens størrelse og dels fælles, altså lige store andele.
Vi er 13 andels-havere. Vi har tidligere haft nogle vedtægter, som ikke var klare på dette område . Derfor gik vi til en advokat i Aalborg, for at få vores vedtægter set efter, specielt § 8 som vedrører udregning af boligafgift. Vi har vores budget med, det var 2007, om hvordan vi beregner boligafgiften. Vi får lavet nye vedtægter, og boligafgiften delt i fælles og efter andele.
Der er flyttet en ny andelshaver ind, som er kommet i bestyrelsen. Vedkommende er med ved advokaten, i.f.b med vedtægtsændring. Vedtægterne bliver godkendt på den årlige genralforsamling. Det viser sig senere at vedtægterne ikke helt stemmer, med den måde vi beregner boligafgiften. Nu er vi nået til 2009.
Den nye andelshaver har imidlertid forladt bestyrelsen, da der har været nyvalg. Vi prøver på næste års generalforsamling at få at få § 8 tilpasset.
Den ny andelshaver, siger at man skal stemme imod, derved bliver der flertal mod vedtægtsændringen. Senere modtager vi brev fra den ny andelshaver, om at vi skal tilbagebetale forskellen med tilbagevirkende kraft. Dvs. der er et par poster som skulle være beregnet i % vis andele, i stedet for fælles.
Med fælles mener jeg, lige store beløb pr andelshaver. Hun truer bestyrelsen med civilt søgsmål. Vi sidder alle billigt i husleje, der er flere størrelser på lejligheder. F.eks 65m2 betaler 1.663,00 kr om måneden ex. varme. Hvad skal vi gøre som bestyrelse?

Vores svar fra

Jeg læser spørgsmålet således, at andelsboligforeningen i flere år har beregnet fællesudgifterne forkert efter vedtægterne, men at det er noget, man (stiltiende) har været enige om.

Hvis I ikke kan få vedtægterne tilpasset, så de svarer til den fordeling, I har praktiseret, må I gå den anden vej: Altså at få fordelingen til at passe til vedtægterne. I bør starte med at gøre dette for indeværende år.

I må undersøge hvor indviklet, det er at lave det om med tilbagevirkende kraft. Det vil ofte kræve mange beregninger samt mellemregninger med fraflyttede andelshavere. Arbejdet kan være så stort, at omkostningerne ved det overstiger ændringerne.

Jeg vil foreslå, at I tager en snak med den nye andelshaver. Det vigtigste for den nye andelshaver er formentlig at få det lavet om for fremtiden. Hvis det skal laves om med tilbagevirkende kraft, kommer den nye andelshaver til at betale en del af omkostningerne ved det, hvortil kommer at den nye andelshaver ikke får del i tiden før dennes overtagelse.

Under alle omstændigheder vil der være tale om en forældelsesfrist på 3 år.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.