Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Bobestyrerbehandling af dødsbo

 Vi er en lille andelsforening med 10 boliger. I august 2009 døde en beboer. De 6 arvinger har siden forsøgt at sælge andelen. Det er ikke lykkedes trods store prisnedslag. Andelen må sælges for 866.000 men har ikke kunnet sælges for 395.000. Foreningens vedtægter muliggør ikke fremleje i denne situation. Da der er bopælspligt, kan ingen af arvingerne købe andelen. Der er hele tiden betalt boligydelse til foreningen, og boligen er vedligeholdt efter forskrifterne. Vi har nu modtaget brev fra en af arvingerne om, at boet er gået tilbage til skifteretten i Nykøbing F, da man ikke har været i stand til at afslutte boopgørelsen inden for den lovpligtige tid. Dette brev er dateret 28. november 2010. Der er vedlagt kopi af brev fra Skifteretten adresseret til denne arving og dateret 11.11.2010, hvor der står: ”…. Fristen for boopgørelse er udløbet 7. november 2010. De bedes straks og inden en uge indsende boopgørelse til skifteretten. Sker det ikke, vil skifteretten bestemme, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling.” Under læsning om bobestyrerbehandling er vi bl.a. stødt på disse formuleringer: “Bobestyreren afgør, hvordan boet skal administreres. Bobestyreren tager stilling til, hvornår afdødes ting skal sælges” “Der skal altid indrykkes proklama i Statstidende. Anmelder kreditorerne ikke deres krav inden otte uger, er deres krav normalt bortfaldet. Dette gælder dog ikke for skattekrav, som ikke er opgjort på tidspunktet for proklamaets udstedelse. Proklamareglerne er de samme ved bobestyrerboer og privat skifte.” Alle parter er kede af, at sagen har udviklet sig, som den har på grund af uforudsigelige forhold på boligmarkedet. Nu skal vi som bestyrelse sørge for, at den afsluttes bedst muligt for foreningen, Vi er i tvivl om, hvorvidt vi inden en eller anden tidsfrist skal foretage os noget for at sikre, at der fortsat betales boligafgift, og at foreningen i det hele taget holdes skadefri, eller om det er skifteretten, der har næste udspil. 

Vores svar fra

 
Det er bestemt en beklagelig situation for de involverede parter.
Andelsboligforeningen sikres sig bedst ved at skrive til skifteretten, at foreningens krav i henhold til foreningen vedtægter kommer forud for alle andre, når en andel sælges. Og at overdragelsessummen, skal indbetales til andelsboligforeningen. Andelsboligforeningen overfører herefter overdragelsessummen til skifteretten, når andelsboligforeningen har fratrukket eventuelle udestående fordringer til foreningen.

Dette skal I gøre for at sikre jer, at der også bliver betalt boligafgift fremover.

For at kunne rådgive jer yderligere, skal jeg læse jeres vedtægter.

Du er velkommen til at kontakte mig igen, når sagen udvikler sig eller hvis du ønsker svar på flere spørgsmål.
Med venlig hilsen
Colliers Ejendomsadministration A/S
Carsten Volden
Direktør
Codanhus – Gammel Kongevej 60 – 1850 Frederiksberg C

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.