Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Bilagsgennemgang

Spørgsmål:

Jeg er formand i en ABF. Foreningens administrator er Kuben,
regnskaberne kontrolleres af statsaut. revisionsfirma.

Rent finansielt har formanden og et medlem fra bestyrelsen, fuldmagt til at administrere foreningens kapital til daglig drift, med en af
generalforsamlingen fastsat beløbsramme. Underbilag for disse dispositioner sendes til administrator, som bogfører disse.

SPØRGSMÅL!

Kan en andelshaver i foreningen, i tide og utide forlange at se foreningens regnskaber med samtlige underbilag??

Bestyrelsen mener det ikke, men er i tvivl.

Vores svar fra

Udgangspunktet er naturligvis, at alle skal have ret til at få godtgjort, at
regnskabsføringen er i orden. Når der er en professionel administrator og statsautoriseret revisor tilkoblet foreningen virker det meget underligt, at der skulle være et behov for, at den enkelte andelshaver skal se yderligere
dokumentation for regnskabsføringen. Vi mener, at den korrekte ekskalationsprocedure vil være, at andelshaveren i tvivls tilfælde forespørger bestyrelsen herom, der såfremt bestyrelsen ikke selv kan redegøre for forholdet i så fald kontakter administrator og indhenter den fornødne dokumentation – men ikke således at bestyrelsen bliver taget som
gidsel for at skulle tilvejebringe dette.

Mvh

ATB

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.