Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Betaling af retssagsudgifter

Jeg er medlem af en mindre anndelsboligforening. Da det i disse små foreninger jo ikke kan undgåes at bestyrelsen er et “familieforetagende” har jeg følgende spørgsmål: Vi var et par andelshavere som lagde sag an mod bestyrelsen i forbindelse med omgåelse af den interne venteliste. Vi vandt i byretten, Således at sagsøger tilkom kr. 25.000 i erstatning og sagsøgte skulle betale udgifterne til sagen.ligesom “andelshaver” skulle fraflytte lejleiheden. Efter byretsdommen omstødte generalforsamlingen den afsagte dom, således at forholdet blev legalt.Dette dog mod protest ved generalforsamlnge, Bestyrelsen er familie. Dommen blev anket og Landsretten afsagde herefter kendelse, således at udgiftterne til retssagen blev neutral. Nu har bestyrelsen netop sendt svar til mig på spørgsmål om hvem ,der skal betale udgifterne for foreningen..retssagen, samt tabt arbejdsløn for formanden..

Vores svar fra

et var at det skulle andelsboligforeningen betale. Jeg mener jo ikke at vi der anlagde sag skal betale for bestyrelsens fejl (jeg boede faktisk ikke i ejendommen på det tidspunkt),når der i byretten blev afsagt dom for at bestyrelsen havde begået fejl. Endvidere er der flere nye tilflyttere der ikke boede i ejendommen da sagen startede i 2006 Ydermere kan jeg ikke se, at jeg(vi) skal betale tabt arbejdsløn for formanden. Jeg mener at det er bestyrelsens ansvar og ikke den enkelte andelshaver. Kan man forøvrigt fra Andelsportal anbefale en god andelsforeningsadvokat, idet denne sag har flere “grene”.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.