Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrrelsens ansvar

Jeg kunne godt tænke mig, at I som advokater på denne side kunne uddybe hvad en generalforsamling med rette kan forvente at have til rådighed i form af dokumentation fra bestyrelsen, omkring de enkelte ansættelses forhold som en ejerforening som arbejdsgiver har over for de ansatte i denne, dette være sig fra administrator til gårdmænd.
Da generalforsamlingen er den øverste myndighed, som en gang om året skal tage nogle beslutninger som faktisk gælder alle i foreningen i årene frem. Jeg går her ud fra at det er bestyrelsen som skal gå igennem generalforsamlingen og ikke omvendt.
Grunden til dette spørgsmål er at vi i denne forening blandt andet har en vicevært som ikke er ansat på normale vilkår, da denne er begyndt at læse for nogle år siden, men dog er ansat på en kontrakt på 37 timer om ugen.
Dette medfører at ejendommen nu ligner et “bombet lokum” hvor undskyldninger fra bestyrelsen og administrator er, at der har været et rotte problem (200stk) at der er blevet lavet ny varmekælder og der har været skybrud, men forfaldet har stået på gennem en længere årrække.
Viceværten kan derfor møde som han “lyster” og lave de fornødne arbejder, hvilket desværre vil sige at der bliver tømt affaldscontainer og at der ind imellem bliver lavet lidt grønt arbejde og resten for lov at ligge, manden er vel træt når der også ar familie og studier.
Ved generalforsamlingen som lige er blevet afholdt, mente administrator at der blot skulle flere penge til, således at man kunne få en ½ dags mand ind til at hjælpe, dette blev dog nedstemt idet at mange af de fremmødte mente at viceværten ikke var på området i de 37 timer han burde være.
Bestyrelsen vil eller kan ikke tage ansvar for at kontrollere om viceværten er der i de 37 timer om ugen som kontrakten siger, i det man har opbygget et personligt forhold til denne. At der kan vælges en ny bestyrelse eller stilles et mistillids forhold til den nuværende, er på generalforsamling svært når man sidder med en administrator som ikke er ”neutral”, dette gør det svært for de fremmødte at få nogle ordentlige argumenter ind.
Da ejendommen nu ligner et ”bombet lokum” dette ikke kun viceværtens skyld, men også problemet i at ejendommen har høje fælles udgifter (2700 kr. mdl. swimmingpool/tennisbane) Har folk svært ved på nuværende tidspunkt at sælge deres lejligheder (10 stk. til salg), dette afhjælpes, så desværre ikke af at man som køber kommer ud til en ejendom som ikke er vedligeholdt. Derfor for at vende tilbage til det første spørgsmål hvad har en generalforsamling ret til at se af dokumentation gældende for ejendommen og dens ansatte.

Vores svar fra

Jeg mener ikke, at generalforsamling har krav på at den enkelte ejendomsfunktionærs ansættelseskontrakt i sin helhed bliver lagt frem til gennemsyn og drøftelse på en generalforsamling. Men derfor kan det være relevant og sagligt at anmode om at få fremlagt en arbejdsbeskrivelse, så alle medlemmerne er klar over, hvad der bliver betalt for – og for at se hvad man med rette kan forvente.

Hvis det er svært at komme igennem hos administrator og bestyrelsen, er det mest oplagte nok at bruge sin medlemsret til at stille et forslag på generalforsamlingen (vedtægtens frister for forslag til generalforsamling skal iagttages) om, at bestyrelsen skal offentlig gøre ejendomsfunktionærens arbejdsbeskrivelse. Det kan der næppe være flertal imod…hvis det overhovedet når til en afstemning.

Men i et foreningsdemokrati er der altid mulighed for, at du ikke kan få flertallet bag dig til dine ønsker, herunder til ønsket om øget kontrol med viceværtens reelle arbejdstider, ligesom der ikke nødvendigvis kan opnås flertal til at afsætte bestyrelsen alene på denne baggrund. Det kan ikke være anderledes, når der er beboerdemokrati.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.