Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Bestyrelsesreferater

Har jeg som andelshaver et retligt krav på at få adgang til min andelsboligforenings bestyrelsesreferater (selvfølgelig uden personfølsomme oplysninger)? Anledningen er, at jeg i forbindelse med et erstatningskrav rejst mod bestyrelsen, har fået oplyst, at et efter min mening inhabilt bestyrelsesmedlem har medvirket ved beslutningen.

Vores svar fra

Du har som andelshaver kun krav på at få adgang til referaterne, hvis det fremgår af jeres vedtægter eller af sædvane i foreningen.

Indenfor civilprocessen gælder dog nogle principper, der i grove træk indebærer, at din advokat i forbindelse med et civilt søgsmål kan opfordre modparten til at udlevere dokumenter, der har relevans for sagen. Hvis modparten vælger ikke at fremlægge dokumentet, vil retten som udgangspunkt tillægge dette skadevirkning for den part, der havde mulighed for at fremlægge dokumentet.

Hvis referatet har betydningen i sagen, burde der således være god mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet i forbindelse med en retssag.
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.